Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » 
  7. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
  8.  » Одјељење за борачко-инвалидску заштиту
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-218
Факс: 056/232-221
Е- пошта: zeljko.smiljanic@gradzvornik.org
Начелник: Жељко Смиљанић

У Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту извршавају се закони, други  прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који се односе на област борачко-инвалидске заштите, стручни и управни послови из надлежности  одјељења у предметима личне и породичне инвалиднине, категоризације бораца, мјесечног и годишњег борачког додатка, новчане накнаде по основу одликованог борца, новчане накнаде за изградњу надгробног споменика погинулом борцу и здравствене заштите корисника права из области борачко-инвалидске заштите.

Одјељење обезбјеђује корисницима остваривање  права на бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите, пружање техничке и правне помоћи првостепеној љекарској комисији за утврђивање инвалидитета војних инвалида и цивилних жртава рата, рјешавање стамбених питања бораца, војних инвалида и  породица погинулих бораца, вођење евиденције о корисницима борачко-инвалидске заштите и лицима која су регулисала војну обавезу,  остваривањe допунских права породица погинулих бораца и војних инвалида, у складу са прописима Града, обраду новчаних докумената, припрему и контролу обрачуна за исплате по свим основима у области борачко-инвалидске заштите.

Телефон: 056/232-218
Факс:056/232-221
Е- пошта: biz@gradzvornik.org

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

 

Pin It on Pinterest

Share This