Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Oдсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

Адреса: Светог Саве 124, 75400 ЗворникТелефон: +387 56 232 216Факс: +387 56 232 221Адреса електронске поште: razvoj@gradzvornik.orgШеф Одсјека: Биљана Милић Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу (у даљем тексту: Одсјек) је самостална организациона...

Јединица за интерну ревизију

            Телефон: 056/232-227Е-пошта: rada.dostanic@gradzvornik.orgРуководилац: Рада Достанић Интерни ревизор: Александра ЕрићЕ-пошта: aleksandra.eric@gradzvornik.org Интерни ревизор: Јелена РадићЕ-пошта: jelena.radic@gradzvornik.org...

Легализација објекта

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Орган јединице локалне самоуправе...

Службе

У Градској управи образују се сљедеће службе: Стручна служба Скупштине града Служба за јавне набавке, управљање развојем и међународну сарадњу Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима Служба цивилне заштите Служба професионалне ватрогасне...

Документи и прописи

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Закон о заштити од пожара Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће План активности на спровођењу мјера заштите и...

Pin It on Pinterest