Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » Category: "Градска управа"

Градска управа

Градски менаџер

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-206Факс: 056/232-221 Дарко СтефановићЕ-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Градски менаџер учествује у припреми и реализацији развојних програма и пројеката, којима се подстиче економски и одрживи развој, обезбјеђује...

Oдсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

Адреса: Светог Саве 124, 75400 ЗворникТелефон: +387 56 232 216Факс: +387 56 232 221Адреса електронске поште: razvoj@gradzvornik.orgШеф Одсјека: Биљана Милић Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу (у даљем тексту: Одсјек) је самостална организациона...

Јединица за интерну ревизију

    Телефон: 056/232-227Е-пошта: Руководилац:  Интерни ревизор: Александра ЕрићЕ-пошта: aleksandra.eric@gradzvornik.org Интерни ревизор: Јелена РадићЕ-пошта: jelena.radic@gradzvornik.org Интерна ревизија је независно, објективно давање мишљења и савјетодавна...

Легализација објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Захтјев за утврђивање износа накнаде на име легализације...

Службе

У Градској управи образују се сљедеће службе: Стручна служба Скупштине града Служба за јавне набавке  Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима Служба цивилне...

Документи и прописи

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Закон о заштити од пожара Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће План активности на спровођењу мјера заштите и...

Савјети грађанима

Земљотреси су природни догађаји који могу имати катастрофалне последице, као што је велики број људских жртава, разарања, ширење пожара, настанак заразних болести и друго. Детаљније упутство о томе како се понашати у случају земљотреса налази се овдје Како бисмо на...

Карта потенцијално ризичних подручја – ДРАС

Систем за анализу ризика од катастрофа – ДРАС  је прва онлајн платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености природним катастрофама – поплавама, клизиштима и земљотресима на подручју Зворника. Систем омогућава несметан приступ...

Градска управа

Градски менаџер

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-206Факс: 056/232-221 Дарко СтефановићЕ-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Градски менаџер учествује у припреми и реализацији развојних програма и пројеката, којима се подстиче економски и одрживи развој, обезбјеђује...

Oдсјек за управљање развојем и међународну сарадњу

Адреса: Светог Саве 124, 75400 ЗворникТелефон: +387 56 232 216Факс: +387 56 232 221Адреса електронске поште: razvoj@gradzvornik.orgШеф Одсјека: Биљана Милић Одсјек за управљање развојем и међународну сарадњу (у даљем тексту: Одсјек) је самостална организациона...

Јединица за интерну ревизију

    Телефон: 056/232-227Е-пошта: Руководилац:  Интерни ревизор: Александра ЕрићЕ-пошта: aleksandra.eric@gradzvornik.org Интерни ревизор: Јелена РадићЕ-пошта: jelena.radic@gradzvornik.org Интерна ревизија је независно, објективно давање мишљења и савјетодавна...

Легализација објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Захтјев за утврђивање износа накнаде на име легализације...

Службе

У Градској управи образују се сљедеће службе: Стручна служба Скупштине града Служба за јавне набавке  Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима Служба цивилне...

Документи и прописи

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Закон о заштити од пожара Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће План активности на спровођењу мјера заштите и...

Савјети грађанима

Земљотреси су природни догађаји који могу имати катастрофалне последице, као што је велики број људских жртава, разарања, ширење пожара, настанак заразних болести и друго. Детаљније упутство о томе како се понашати у случају земљотреса налази се овдје Како бисмо на...

Карта потенцијално ризичних подручја – ДРАС

Систем за анализу ризика од катастрофа – ДРАС  је прва онлајн платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености природним катастрофама – поплавама, клизиштима и земљотресима на подручју Зворника. Систем омогућава несметан приступ...

Pin It on Pinterest