Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » 
  7. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
  8.  » Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-236
Факс: 056/232-221
Е-пошта: biljana.milic@gradzvornik.org
В.д. начелника: Биљана Милић

У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који се односе на област привреде и друштвених дјелатности.

У својој надлежности Одјељење има стручне и управне послове у области привреде, пољопривреде и друштвених дјелатности, затим планирање развоја, одобрења и лиценце за обављање регистрованих дјелатности предузетника, пољопривредне сагласности  за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, подстицај развоја  и пружање савјетодавних услуга малим и средњим предузећима и предузетницима, обезбјеђење услова за развој пољопривредне производње и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, лова, риболова, као и организовања пољопривредника.

Угоститељство, занатство, трговина, радно вријеме, рад јавних установа и предузећа, развој туризма, спортско-рекреативних дјелатности, превенција заштите здравља, социјална заштита, заштита културних добара, историјских споменика, организовање манифестација, обиљежавање јубилеја у области културе, инфраструктура културних и образовних институција, спортских објеката, различитих такмичења само су неке од области у којима је активно Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

 У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности организују се одсјеци и то:

Одсјек за привреду
Телефон: 056/232-212; 232-239
Факс: 056/232-221
Е-пошта:privreda@gradzvornik.org
Шеф Одсјека:

Одсјек за друштвене дјелатности
Телефон: 056/232-233
Факс: 056/232-221
Е-пошта:drustvenedjelatnosti@gradzvornik.org
Шеф Одсјека:

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова.

Pin It on Pinterest

Share This