Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Привредна друштва и предузетници
  4.  » Привредни савјет града Зворник
Привредни савјет града Зворник

Скупштина града Зворник на сједници одржаној 06.03. 2018. године донијела је Одлуку о оснивању и именовању чланова Привредног савјета града Зворник , а 15.07.2019. године   Одлуку о измјенама и допуни Одлуке о оснивању и именовању чланова Привредног савјета града Зворник .
На сједници Скупштине града одржаној 17. маја 2022. године донесена је Одлука о измјени Одлуке о оснивању и именовању чланова Привредног савјета града Зворника.

Привредни савјет града Зворник је савјетодавно тијело које даје мишљења, препоруке и покреће иницијативе о питањима која се односе на стање привреде, друштвених дјелатности и мјерама за унапријеђење локалног економског развоја. Привредни савјет дјелује на основу Пословника о раду.

Привредни савјет града Зворника броји 31 члана. Предсједник Привредног савјета је градоначелник града Зворника.

ЗАПИСНИЦИ СА СЈЕДНИЦА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

I сједница – 29.10.2019. године одржана је прва сједница Привредног савјета града Зворник.

II сједница – 09.06.2020. године одржана је друга сједница Привредног савјета града Зворник.

III сједница – 27.10.2020. године одржана је трећа сједница Привредног савјета града Зворник.

IV сједница – 28.12.2020. године одржана је четврта сједница Привредног савјета града Зворник.

V сједница – 02.03.2021. године одржана је пета сједница Привредног савјета града Зворник.

VI сједница – 26.05.2021. године одржана је шеста сједница Привредног савјета града Зворник.

VII сједница – 08.12.2021. године одржана је седма сједница Привредног савјета града Зворник.

VIII сједница – 12.09.2022. године одржана је осма сједница Привредног савјета града Зворник.

IX сједница – 06.12.2022. године одржана је девета сједница Привредног савјета града Зворник. 

ИНИЦИЈАТИВЕ ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

Информација о иницијативама са I и II сједнице Привредног савјета града Зворник.

Информација о иницијативама са III и IV сједнице Привредног савјета града Зворник.

Информација о иницијативама са V и VI сједнице Привредног савјета града Зворник.

Информација о иницијативама са VII и VIII сједнице Привредног савјета града Зворник. 

Pin It on Pinterest

Share This