Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Грађани
  4.  » Здравствена и социјална заштита
Здравствена и социјална заштита
УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК

Адреса: Улица Симе Перића 1, 75400 Зворник
Телефон: 056/211-100
Факс: 056/211-114
E-пошта: domzdravlja@gmail.com

Дом здравља пружа услуге примарне здравствене заштите у централном објекту у урбаном дијелу града и у пет (5) објеката у руралном дијелу. На подручју града налази се 61 мјесна заједница, а амбуланте породичне медицине налазе се у Дрињачи, Челопеку, Петковцима, Козлуку и Брањеву.

Служба за стоматолошку здравствену заштиту пружа услуге дјечјој популацији у објекту Дома здравља и у простору ОШ Свети Сава у Зворнику.

Град Зворник улаже напоре како би здравствена заштита била што доступнија свим становницима нашег града, а установа  континуирано ради на унапређењу квалитета здравствене заштите. Резултати тих активности су акредитација  већег броја тимова породичне медицине, акредитација Центра за заштиту менталног здравља и сертификација установе.

Више о услугама Дома здравља у Зворнику можете сазнати путем интернет странице: https://domzdravljazvornik.com

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „БОЛНИЦА”

Адреса: Улица Симе Перића 2, 75400 Зворник
Телефон: +38756/211-112
Факс:+38756/211-110
E-пошта: bolnica@bolnicazvornik.com

Прва болница у Зворнику за вријеме Аустро-Угарске окупације, подигнута је на Фетији за потребе војног гарнизона, али је служила и цивилном становништву до краја Првог свјетског рата. На иницијативу грађана, 1933. године  изграђена је нова зграда у којој су у почетку пружане само амбулантно-поликлиничке услуге. Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956. године у Зворнику је формиран Дом Здравља који 1971. године прераста у Медицински центар Зворник. Године 1985. гради се зграда са додатних 6.000 m2 простора. Медицински центар је 2006. године подјељен на Дом здравља и Општу Болницу Зворник. У установи је запослено 330 радника.

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

Адреса:Каракај бб,зграда Инжињеринг, Зворник 75400
Директор:Мирослав Ерић
Телефон : 056/232-127
Факс: 056/232-126
Е-пошта: rc.zvornik@phi.rs.ba

Регионални центар Зворник обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену дјелатност. Регионални центар надлежан је да  прати, процјењује и анализира здравствено стање становништва, израђује и доставља Институту у Бањалуци анализу о потреби за специјализацијама и/или субспецијализацијама у РС, прати и проучава ризике по здравље становништва, обавља активности на промоцији здравља и превенцији болести, те информише становништво о значају очувања и унапређења здравља, обавља бактериолошке, паразитолошке, вирусолошке, серолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, вода, ваздуха, предмета опште употребе, као и дјелимичну дијагностику заразних и незаразних болести, која припада области јавног здравства.

Више о Институту за јавно здравство Републике Српске и све неопходне информације можете добити путем линка: https://www.phi.rs.ba/

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  “FRESENIUS MEDICAL CARE – ЦЕНТАР ЗА ДИЈАЛИЗУ ШАМАЦ” – ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ЗВОРНИК

Адреса: Улица Симе Перића 2, 75 400 Зворник
Начелник:  др Ковиљка Богићевић
Тел: 056/232-535
Факс: 056/232-541
E-пошта: ivanka.lukic@fmc-ag.com

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Адреса:  Улица Браће Обрадовића бр.10, 75400 Зворник
Телефони:  056/213-507; 210-582; 214-021
Е-пошта: czsr.zv@teol.net

Центар за социјални рад Зворник је јавна установа социјалне заштите коју је основала Скупштина града за извршење послова и реализацију права утврђених Законом о Социјалној заштити, Породичним законом, Законом о дијечијој заштити и другим прописима ради пружања услуга социјалног рада на подручју града Зворник. Центар за социјални рад има двије основне дјелатности: дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом, дјелатност дневне бриге о дјеци и остала дјелатност социјалног рада без смјештаја. У Центру је запослено 13 радника.

 

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ЗВОРНИК

Адреса: Улица Патријарха Павла бб, зграда Декор, Зворник 75400
Телефон:056/210-175
Факс: 056 210 114

Фонд здравственог осигурања РС као финансијски одржив систем и ефикасан сервис осигураних лица, извршавајући своју законску улогу, обезбјеђује оптималну доступност и квалитет здравствених услуга. ФЗО РС обезбјеђује остваривање права из обавезног здравственог осигурања водећи рачуна о начелима солидарности, узајамности и једнакости осигураних лица. Филијала ФЗО Зворник има своје пословнице у Зворнику, Братунцу, Сребреници, Власеници, Милићима и Шековићима, као и експозитуре у Скеланима и Осмацима.

Више о Фонду здравственог осигурања РС и свим неопходним подацима можете сазнати путем линка: https://www.zdravstvo-srpske.org

ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО-ИНВАЛИДСКО ОСОГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ /ПОСЛОВНИЦА ЗВОРНИК

Пословница Зворник обавља послове и за општину Осмаци.

Адреса: Улица Браће Југовића Б-11, 75400 Зворник
Телефон: 056/230-690

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске основан је 20. јуна 1992. као Јавни фонд за пензијско и инвалидско осигурање Српске Републике Босне и Херцеговине.
У складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 27/93) и Одлуком Народне скупштине Републике Српске број 102-1464/93 од 30.12.1993. године основан је Јавни фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске. Законом о пензијском и инвалидском осигурању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број 32/00) измијењен је назив у ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Фонд обавља послове из своје надлежности према одредбама важећег Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 82/13 и 103/15). Сједиште Фонда је у Бијељини.

Више о раду Фондаза пензијско-инвалидско осигурање, његовој организацији и правима можете сазнати путем линка:  https://www.fondpiors.org/

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА

Град Зворник кроз различите активности промовише здрав начин живота и здраве навике. У 2018. години у граду је почела реализација пројекта „Смањење фактора здравствених ризика у БиХ“. Циљ пројекта је промјена ставова грађана о ризичним понашањима по здравље становништва међу којима су конзумирање дувана и алкохола, нездрава исхрана, недовољна физичка активност.

Пројекат „Смањење фактора здравствених ризика у БиХ“ уз подршку Владе Швајцарске спроводи Мисија Свјетске банке у БиХ у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске.

ОБЛАСТИ ПРИЈАВЕ КОМУНАЛНИХ ПРОБЛЕМА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАЊЕ

Подразумијева паркирање на зеленој површини и резервисаном паркинг мјесту,  непрописно паркирање у смислу заузећа два паркинг мјеста, и слично.

УЛИЦЕ И ПУТЕВИ

Подразумијева мања и већа оштећења на градским улицама, локалним путевима и некатегорисаним путевима, као што су ударне рупе, одрони, клизишта, дрвеће и друге препреке. 

НЕПРОПИСНО ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Подразумијева одлагање отпада на мјестима која за то нису предвиђена и дивље депоније.

САОБРАЋАЈ

Подразумијева неисправну вертикалну сигнализацију као што су: семафори, саобраћајно знакови и хоризонталну сигнализацију, нпр: лежећи полицајци, пјешачки прелази, зауставна и раздјелна линија на коловозу и слично, те саобраћајну сигнализацију, ометање пјешачког и аутомобилског саобраћаја.

РАСВЈЕТА

Подразумијева неисправну и оштећену јавну расвјету. 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Подразумијева неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, украсно биље и остало растиње. 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању водом, запрљану воду, квар на прикључном мјесту, зачепљење канализације, неисправне и оштећене шахтове. Наведени и слични проблеми се требају односити на водоводне и канализационе системе којима управља предузеће АД „Водовод и комуналије“.

ТОПЛИФИКАЦИЈА И ГАСИФИКАЦИЈА

Подразумијева прекид у снабдијевању гасом, прекид у снабдијевању топлотном енергијом, неадекватну испоруку топлотне енергије, ненајављене прекиде испоруке топлотне енергије, неисправност на уређајима који доводе топлотну енергију до домаћинстава, а који су у надлежности града.

РУШЕВНИ ОБЈЕКТИ И ФАСАДЕ

Подразумијева пријаву рушевних објеката и фасада, који представљају  опасност за лица и објекте у непосредном окружењу. 

ОДВОЗ ОТПАДА

Подразумијева нередован одвоз комуналног отпада, препуњене и неисправне контејнере и канте. 

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА

Подразумијева уређење и одржавање заједничких дјелова градског гробља, приступне путеве, стазе, јавне чесме, кошење траве и слично. 

Pin It on Pinterest

Share This