Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Кабинет градоначелника

Сједиште: Светог Саве 124
Шеф кабинета: Драгана Милошевић, од 01. априла 2017. године
Тел: 056/232-226
Факс: 056/232-200
E-пошта: kabinetgradonacelnika@gradzvornik.org

У Кабинету градоначелника обављају се стручни и административни послови за потребе Градоначелника, послови савјетника Градоначелника, контрола законитости статута и других општих аката предузећа и установа на које Градоначелник даје сагласност, реализација сарадње града са другим градовима и општинама, припрема и организација радних састанака и протоколарних пријема за потребе Градоначелника.

Представке које су упућене Градоначелнику обрађују се у Кабинету. Кабинет је задужен за организовање презентација Града у земљи и иностранству, за информисање грађана о раду Градске управе, сарадњу са различитим организацијама, промоцију и интернет (web) презентацију Града.

Радно вријеме: сваког дана од понедељка до петка; од 7.00 до 15.00 часова.

Pin It on Pinterest

Share This