Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Постављање рекламних паноа
ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове за рекламне паное више од 1m2 (на увид) (Одјељење за просторно уређење)
 • Доказ о уплати градске комуналне таксе (до 1m2 – једнострано 100 КМ, двострано 150 КМ; 1-2m2 – једнострано 150 КМ, двострано 200 КМ; 2-4m2 – једнострано 250 КМ, двострано 300 КМ; 4-8m2 – једнострано 400 КМ, двострано 500 КМ; више од 8m2 – једнострано 600 КМ, двострано 700 КМ (оригинал)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 2,00 КМ (оригинал)
 • Потврду о регистрацији ЈИБ-а
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о комуналним таксама (Службени гласник Ррепублике Српске број: 4/12)
Одлука о комуналном реду на подручју града Зворник (Службени гласник града Зворник бр.3/18)
Одлука о комуналним таксама (Службени гласник града Зворник број: 13/17)

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове за рекламне паное преко 1 m2 (на увид) (Одјељење за просторно уређење)
 • Доказ о уплати градске комуналне таксе (до 1m2 – једнострано 100 КМ, двострано 150 КМ; 1-2m2 – једнострано 150 КМ, двострано 200 КМ; 2-4m2 – једнострано 250 КМ, двострано 300 КМ; 4-8m2 – једнострано 400 КМ, двострано 500 КМ; више од 8m2 – једнострано 600 КМ, двострано 700 КМ (оригинал)
 • Доказ о уплати градске административне таксе у износу од 2,00 КМ
 • Лична карта (копија)
 • Потврду о регистрацији радње-ЈИБ (копија)
 • Образац захтјева

            РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This