Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Огласи
Оглас за постављање привремених пословних објеката
ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА - ИНИЦИЈАТИВА РЕЉИЋ-ЂЕРИЋ

Одјељење за просторно уређење града Зворника дало је на увид нацрт измјене Регулационог плана града Зворника на иницијативу Златка Ђерића и Рељић Мијата.

Јавни увид у нацрт плана биће омогућен од 07.09. до 09.10.2020. године. Нацрт измјена Регулационог плана изложен је у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе града Зворник и постављен на интернет страници града Зворник: www.gradzvornik.org 

Све примједбе могу се доставити у канцеларију број: 62 или путем електронске поште: prostorno@gradzvornik.org

Нацрт текста

Оглас за закуп грађевинског земљишта
Оглас за продају некретнина
ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА-ИНИЦИЈАТИВА МИЈАТОВИЋ

Одјељење за просторно уређење града Зворника дало је на увид нацрт измјене Регулационог плана града Зворника на иницијативу Радивоја Мијатовића.

Јавни увид у нацрт плана биће омогућен од 07.09. до 09.10.2020. године. Нацрт измјена Регулационог плана изложен је у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе града Зворник и постављен на интернет страници града Зворник: www.gradzvornik.org 

Све примједбе могу се доставити у канцеларију број: 62 или путем електронске поште: prostorno@gradzvornik.org

Нацрт текста можете погледати овдје

Јавне консултације у процесу припреме „Пројекта модернизације водних услуга у БиХ“

 

 

 

 

 

У циљу побољшања стања у сектору водоснабиједавања и одвођења отпадних вода у БиХ, у сарадњи са надлежним органима власти, Свјетска банка ради на припремама за покретање „Пројекта модернизације водних услуга у БиХ“, којим ће се створити подстицајни оквир ка постизању веће оперативне и финансијске одрживости, добрих пракси управљања и кредитне способности пружалаца услуга водовода и канализације.

Предложени пројекат директно одговара приоритетима утврђеним у Оквиру партнерства са земљом (ЦПФ) ФГ16-ФГ20 које су заједнички усагласили Свјетска банка и органи власти у БиХ. Један од главних стубова Оквира партнерства са БиХ огледа се у пружању бољих јавних услуга, што је често неефикасно и финансијски неодрживо. Овим ће се такође допринијети отпорнијем, свеобухватнијем и одрживијем опоравку у БиХ, како је наведено у документу Свјетске банке о одговору на КОВИД-19. Предвиђено је да се пројекат надовезује на и надопуњује са постојећим ангажманима и пројектима других развојних партнера.

Општи циљ пројекта је побољшање одрживости и ефикасности у пружању услуга водовода и канализације у БиХ, а с тим и побољшање безбједности воде и отпорности на очекивани шок изазван климатским промјенама.

Развојни циљ пројекта је пружање подршке органима у Босни и Херцеговини да:

  • ојачају институционалне капацитете на ентитетском и локалном нивоу за боље пружање услуга водовода и канализације
  • повећају ефикасност пружалаца услуга водоснабдијевања у укљученим јединицама локалне самоуправе.

Пројект ће се спроводити у оба ентитета, а састоји се од три главне компоненте које одговарају реформским одредбама дефинисаним у Заједничкој визији за реформски сектор, које су потребне за унапређење услуга водоснабдијевања и управљања отпадним водама у БиХ за период 2021.-2028. Реализацијом пројекта биће подржани текући процеси које води Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС за успостављање јединственог оквира одређивања тарифа и регулаторне функције. Пројекат ће уједно иницирати и укључивање, у виду финансирања и пружања техничке помоћи, других међународних финансијских институција и билатералних партнера у циљу примјене стратешке заједничке визије органа власти и донатора за реформу овог сектора у БиХ.

У циљу консултовања јавности у процесу припреме овог значајног пројекта, на увид и коментаре се достављају следећи документи који се односе на Републику Српску и можете их погледати овдје:

Документи на српском језику:

  1. План укључивања заинтересованих страна – СЕП
  2. Оквир управљања друштвеним и питањима животне средине – ЕСМФ
  3. План обавеза животне средине и друштва – ЕСЦП
  4. Поступак управљања радном снагом – ЛМП
  5. Оквир пресељења – РПФ

Документи на енглеском језику:

Примједбе на објављен нацрт докумената можете доставити на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Јединице за координацију пољопривредних пројеката до 04.01.2021. године.

Јавни позиви и конкурси

Pin It on Pinterest

Share This