Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
 1. Почетна
 2.  » 
 3. Животна средина
 4.  » Квалитет ваздуха
Квалитет ваздуха

Град Зворник лежи на источним обронцима Мајевице на надморској висини од 146 m. Зворник има повољан геостратешки положај јер се у њему укрштају важни путеви према Сарајеву, Београду, Новом Саду, Бијељини и Тузли. Скоро да је географски лоциран тачно на средини пута за три велика урбана центра: Београд, Нови Сад и Сарајево. Преко два моста на ријеци Дрини одвија се друмски и жељезнички саобраћај са свим дијеловима Србије.

 

МЈЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЗВОРНИКУ У 2020. ГОДИНИ

У 2020. години вршено је испитивање квалитета ваздуха на три локације у граду Зворнику и то:

 • на улазу у насеље Зворник с јужне стране (код Соколског дома – бетонско игралиште),
 • на улазу у насеље Зворник са сјеврене стране (код Ватрогасног дома),
 • у индустријској зони у Каракају (Јадар).

Испитивање је вршила Јавна научно истраживачка установа „Институт за заштиту и екологију Републике Српске“ Бања Лука по принципу 24-часовног аутоматског узорковања у трајању од три дана и то oд 21.01.-24.01.2020. године.

Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске бр. 124/12) и на основу коментара резултата може се закључити следеће:

 • Средња дневна вриједност концентрација сумпордиоксида у животној средини је испод граничне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења.
 • Средња дневна вриједност концентрација азотдиоксида у животној средини је испод граничне вриједности ваздуха и испод толерантне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења.
 • Средња дневна вриједност концентрација угљенмоноксида у животној средини је испод граничне вриједности ваздуха и испод толерантне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења.
 • Средња дневна вриједност концентрације РМ10 у животној средини је испод граничне вриједности ваздуха и испод толерантне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења.
 • Средња дневна вриједност концентрације озона у животној средини је испод циљне вриједности ваздуха за заштиту здравља људи на локацији мјерења.
 • Такође напомињемо да у граду Зворнику постоји градска топлана А.Д. „Зворник стан“  која као основни енергент користи гас и пружа услуге грејања за 1514 корисника.
ДНЕВНИ РЕЗУЛТАТИ МЈЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ЗВОРНИКУ

4КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХУ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИКА ЗA  20.05. 2024. ГОДИНЕ

Локација/загађивач
Сумпор-диоксид
SO2 (µg/m3)
Угљен-моноксид
CO (mg/m3)
Азот-диоксид
NO2(µg/m3)
Азот-моноксид
NO(µg/m3)
Азотни оксиди
NOx (µg/m3)
Озон
O3(µg/m3)
Лебдеће честице
ЛЧ2,5 (µg/m3)
Лебдеће честице
ЛЧ10 (µg/m3)
ОШ „Свети Сава“ (сјеверни зид)
10,2
0,39
20,4
4,2
24,6
70,6
5,3
7,2
Дневна гранична вриједност
125
5,0
85
* 120 µg/m3
циљана вриједност
*25
календарска година
50

 

НАПОМЕНА: Према Уредби о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12) нису прописане дневне граничне вриједности већ:

 • за озон: циљана вриједност за максималну дневну осмочасовну вриједност
 • за ЛЧ2,5: за календарску годину

КОМЕНТАР: Све мјерене загађујуће супстанце нису прекорачиле граничне вриједности прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске број 124/12).

МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ ЗА 20.05.2024. ГОДИНЕ

    ПРИТИСАК (kPa)   ТЕМПЕРАТУРА (0С)      ВЛАЖНОСТ (%)

1018,3

19,1

90,9

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This