Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Category: "Одјељења и службе"

Одјељења и службе

Градски менаџер

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-206Факс: 056/232-221 Дарко СтефановићЕ-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Градски менаџер учествује у припреми и реализацији развојних програма и пројеката, којима се подстиче економски и одрживи развој, обезбјеђује...

Легализација објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове...

Службе

У Градској управи образују се сљедеће службе: Стручна служба Скупштине града Служба за јавне набавке  Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима Служба цивилне...

Документи и прописи

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Закон о заштити од пожара Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће План активности на спровођењу мјера заштите и...

Савјети грађанима

Земљотреси су природни догађаји који могу имати катастрофалне последице, као што је велики број људских жртава, разарања, ширење пожара, настанак заразних болести и друго. Детаљније упутство о томе како се понашати у случају земљотреса налази се овдје Како бисмо на...

Карта потенцијално ризичних подручја – ДРАС

Систем за анализу ризика од катастрофа – ДРАС  је прва онлајн платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености природним катастрофама – поплавама, клизиштима и земљотресима на подручју Зворника. Систем омогућава несметан приступ...

Општи дио

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода,...

Служба цивилне заштите

Сједиште: Каракај бр. 353А, 75.400 ЗворникТелефон: 056/210-853Факс:056/232 - 221Е-пошта: civilna.zastita@gradzvornik.orgНачелник: Рајко Јурошевић Служба цивилне заштите задужена је за израду различитих докумената као што су Процјене угрожености од елементарне непогоде...

Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-269Факс: 056/232-221Е-пошта: djoko.jankovic@gradzvornik.orgНачелник: Ђоко Јанковић Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима задужена је за реализацију стратешких циљева Градске управе у управљању људским...

Одјељења и службе

Градски менаџер

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-206Факс: 056/232-221 Дарко СтефановићЕ-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Градски менаџер учествује у припреми и реализацији развојних програма и пројеката, којима се подстиче економски и одрживи развој, обезбјеђује...

Легализација објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове...

Службе

У Градској управи образују се сљедеће службе: Стручна служба Скупштине града Служба за јавне набавке  Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима Служба цивилне...

Документи и прописи

Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама Закон о заштити од пожара Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће План активности на спровођењу мјера заштите и...

Савјети грађанима

Земљотреси су природни догађаји који могу имати катастрофалне последице, као што је велики број људских жртава, разарања, ширење пожара, настанак заразних болести и друго. Детаљније упутство о томе како се понашати у случају земљотреса налази се овдје Како бисмо на...

Карта потенцијално ризичних подручја – ДРАС

Систем за анализу ризика од катастрофа – ДРАС  је прва онлајн платформа која пружа ажурне информације доносиоцима одлука и грађанима о изложености природним катастрофама – поплавама, клизиштима и земљотресима на подручју Зворника. Систем омогућава несметан приступ...

Општи дио

Систем заштите и спасавања је обједињени облик управљања и организовања снага и субјеката система заштите и спасавања на спровођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака заштите и спасавања људи и добара од посљедица елементарних непогода,...

Служба цивилне заштите

Сједиште: Каракај бр. 353А, 75.400 ЗворникТелефон: 056/210-853Факс:056/232 - 221Е-пошта: civilna.zastita@gradzvornik.orgНачелник: Рајко Јурошевић Служба цивилне заштите задужена је за израду различитих докумената као што су Процјене угрожености од елементарне непогоде...

Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-269Факс: 056/232-221Е-пошта: djoko.jankovic@gradzvornik.orgНачелник: Ђоко Јанковић Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима задужена је за реализацију стратешких циљева Градске управе у управљању људским...

Pin It on Pinterest