Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Category: "Одјељење за стамбено-комуналне послове"

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-238Факс:056/232-221Е-пошта: branko.jasic@gradzvornik.orgНачелник: Бранко Јашић Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја извршава законе, друге прописе и општа акта у оквиру права и дужности Града који се...

Заједнице етажних власника

Прије подношења захтјева заједница етажних власника дужна је да одржи оснивачку скупштину коју чини већина од укупног броја етажних власника, на којој доносе одлуке о оснивању, избору предсједника Скупштине заједнице и Управног одбора од пет чланова од којих је један...

Откуп станова

  Град Зворник даје у откуп станове који су у власништву Града, а врши контролу откупне цијене за остале станове, с тим да државне станове предузећа која су приватизована или која више не постоје даје у откуп Републичка дирекција за обнову и изградњу.Носилац...

Зимско одржавање градских улица и путева

    Градска управа града Зворник и надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја надлежни су за послове управљања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима и надзор над истим....

Ревизија и обнављање еколошке дозволе

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Еколошку дозволу која се обнавља (копија) Извјештај о извршеним мјерењима (мониторинг) наложен у еколошкој дозволи која се обнавља (оригинал)...

Еколошка дозвола

  ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ мора да прибави свако правно и физичко лице које обавља дјелатност за коју је Правилником прописано обавезно посједовање еколошке дозволе. Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник.  Уз захтјев је потребно приложити и...

Јавни паркинг

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник у ул. Светог Саве б.124 или у просторијама Одсјека за послове саобраћаја и паркинг, ул. Светог Саве бр 56 (преко пута зграде Поште). Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: За физичко лице ...

Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Рјешење о регистрацији предузећа (копија, СУД) Доказ о уплати таксе за подношење захтјева у износу од 2,00 КМ и доказ о уплати таксе за...

Прекопавање јавних површина

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Ситуацију са уцртаном трасом (копија) Одобрење за грађење код изградње нових инсталација (копија) Сагласности (Телеком, Зворник стан,...

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

Сједиште: Светог Саве 124Телефон: 056/232-238Факс:056/232-221Е-пошта: branko.jasic@gradzvornik.orgНачелник: Бранко Јашић Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја извршава законе, друге прописе и општа акта у оквиру права и дужности Града који се...

Заједнице етажних власника

Прије подношења захтјева заједница етажних власника дужна је да одржи оснивачку скупштину коју чини већина од укупног броја етажних власника, на којој доносе одлуке о оснивању, избору предсједника Скупштине заједнице и Управног одбора од пет чланова од којих је један...

Откуп станова

  Град Зворник даје у откуп станове који су у власништву Града, а врши контролу откупне цијене за остале станове, с тим да државне станове предузећа која су приватизована или која више не постоје даје у откуп Републичка дирекција за обнову и изградњу.Носилац...

Зимско одржавање градских улица и путева

    Градска управа града Зворник и надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја надлежни су за послове управљања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима и надзор над истим....

Ревизија и обнављање еколошке дозволе

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Еколошку дозволу која се обнавља (копија) Извјештај о извршеним мјерењима (мониторинг) наложен у еколошкој дозволи која се обнавља (оригинал)...

Еколошка дозвола

  ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ мора да прибави свако правно и физичко лице које обавља дјелатност за коју је Правилником прописано обавезно посједовање еколошке дозволе. Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник.  Уз захтјев је потребно приложити и...

Јавни паркинг

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник у ул. Светог Саве б.124 или у просторијама Одсјека за послове саобраћаја и паркинг, ул. Светог Саве бр 56 (преко пута зграде Поште). Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: За физичко лице ...

Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Рјешење о регистрацији предузећа (копија, СУД) Доказ о уплати таксе за подношење захтјева у износу од 2,00 КМ и доказ о уплати таксе за...

Прекопавање јавних површина

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Ситуацију са уцртаном трасом (копија) Одобрење за грађење код изградње нових инсталација (копија) Сагласности (Телеком, Зворник стан,...

Pin It on Pinterest