Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: 056/232-238 Факс:056/232-221 Е-пошта: branko.jasic@gradzvornik.org Начелник: Бранко Јашић Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја извршава законе, друге прописе и општа акта у оквиру права и дужности Града који се...

Заједнице етажних власника

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА Прије подношења захтјева заједница етажних власника дужна је да одржи оснивачку скупштину коју чини већина од укупног броја етажних власника, на којој доносе одлуке о оснивању, избору предсједника Скупштине заједнице и...

Откуп станова

  Град Зворник даје у откуп станове који су у власништву Града, а врши контролу откупне цијене за остале станове, с тим да државне станове предузећа која су приватизована или која више не постоје даје у откуп Републичка дирекција за обнову и изградњу. ЗА СТАНОВЕ...

Зимско одржавање градских улица и путева

    Градска управа града Зворник и надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја надлежни су за послове управљања, изградње, реконструкције, одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима и надзор над истим....

Јавна расвјета

  Градска управа града Зворник и надлежно Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја надлежни су за послове из области заједничке комуналне потрошње, као што је изградња и одржавање јавне...

Ревизија и обнављање еколошке дозволе

РЕВИЗИЈА И ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Еколошку дозволу која се обнавља (копија) Извјештај о извршеним мјерењима (мониторинг) наложен у еколошкој...

Pin It on Pinterest