Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Одлуке
2020

Израда пројектне документације

Изградња водоводног система „Локањ – Пилица“ – l фаза

Извођење радова на изградњи одводног канализационог колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза l

Одлука о поништењу поступка „Избор најповољније банке за кредитно задужење“

Реконструкција мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику

Набавка и монтажа кошева са конструкцијом

Извођење радова на доградњи амбуланте на Брањеву

Извођење накнадних радова на санацији моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини у граду Зворнику

Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у насељу Тулићи, у МЗ Глумина

Oдлука о избору – Набавка и испорука огревног дрвета у палети

Реконструкција дијела градске улице „Браће Југовић“ у Зворнику

Одлука о поништењу

Изградња обалоутврде и  платоа на обали ријеке Дрине у граду Зворник

Набавка радних униформи за ПВЈ Зворник

Набавка лиценце за програм „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus“

Систематска дезинсекција – третман уништавања комараца на подручју града Зворник за 2020.годину

Pin It on Pinterest

Share This