Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Јавне набавке
  4.  » Одлуке
Одлуке
2021

Набавка топловодни цијеви, за ОШ „Петар Кочић“ у Козлуку.pdf

Набавка и одржавање веб географског информационог система

Изградња водоводног бунара за насеља Лупе, Хамзићи и Рамићи

Набавка услуга директног ТВ преноса емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику

Асфалтирање дионице локалног пута Чалишмани – Радића пут, Клиса – ЛОТ1 и Санација главног пута у МЗ Доња Каменица – ЛОТ2

Набавка нових тонера, мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2

Извођење унутрашњих радова у Дому здравља Зворник

Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће

Набавка антивирус програма ЕСЕТ НОД 32

Вршење услуга за одржавање програма Докунова и Финова за потребе Градске управе Зворник

Набавка и уградња столица за трибине Рекреативно-спортског центра у Зворнику

Набавка намјештаја и опреме за потребе амбуланте на Брањеву

Набавка и постављање павиљона у туристичком излетишту у Кисељаку

Набавка и уградња парковског мобилијара

Набавка блоковске робе, дизајнирање, графичка припрема и штампа промотивног материјала

Избор најповољније банке за кредитно задужење

Извођење фасадерских и лимарских радова на сали Основне школе „Вук Караџић“ у Роћевићу

Израда пројекта насипа на ријеци Дрини, од жељезног моста до ушћа ријеке Хоче у мјесту Каракај

Набавка ватрогасног возила са опремом

Набавка и постављање павиљона у туристичком излетишту у Кисељаку

Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник

Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју града Зворник

Изградња заштитне ограде поред игралишта код Техничко-школског центра у Каракају

Извођење додатних радова на згради Дома здравља у Зворнику

Извођење додатних радова на доградњи амбуланте на Брањеву

Услуге узорковања и анализе земљишта

Уређење зелених површина у граду Зворнику

Извођење додатних радова на изградњи обалоутврде и платоа на обали ријеке Дрине у граду Зворник

Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2

Израда пројектне документације за зграду Градске управе – ЛОТ1 и Израда пројектне документације – надоградња и доградња зграде Суда – ЛОТ2

Набавка чамаца и ронилачког одијела са опремом за потребе Службе цивилне заштите

Набавка ватрогасне опреме

 

2020

Oдлука о избору „Израда просторно планске документације – измјена дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворник

Изградња Дома културе у Каменици – фаза I

Извођење радова на изградњи одводног канализационог колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза I

Изградња канализационе мреже у насељу Брањево, у граду Зворнику

Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у насељу Тулићи, у МЗ Глумина

Реконструкција, асфалтирање и санација градских улица, локалних и некатегорисаних путева са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта

Израда пројектне документације

Изградња водоводног система „Локањ – Пилица“ – l фаза

Извођење радова на изградњи одводног канализационог колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза l

Одлука о поништењу поступка „Избор најповољније банке за кредитно задужење“

Реконструкција мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику

Набавка и монтажа кошева са конструкцијом

Извођење радова на доградњи амбуланте на Брањеву

Извођење накнадних радова на санацији моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини у граду Зворнику

Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у насељу Тулићи, у МЗ Глумина

Oдлука о избору – Набавка и испорука огревног дрвета у палети

Реконструкција дијела градске улице „Браће Југовић“ у Зворнику

 

 

Pin It on Pinterest

Share This