Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Јавне набавке
  4.  » Одлуке
Одлуке
2023

Набавка нових и половних рачунара и рачунарске опреме

Изградња дјечијег игралишта и уређења плаже језера Дивич

Изградња канализационе мреже у насељу Лупе

Набавка котла и санација димњака у ОШ „Никола Тесла“ у Пилици

Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2023“

Услуге ангажовања извођача за манифестацију Зворничко љето 2023

Одлука о избору другопласираног понуђача

Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње

Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник

Набавка ватрогасног возила са опремом

Изградња, реконструкција, асфалтирање и санација путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта на путевима и уређење водотокова

Набавка и уградња мултифункционалне подлоге и опреме за игралишта

Набавка услуга аутобуског превоза

Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју града Зворник

Набавка чамаца са опремом за потребе Службе цивилне заштите

Одлука о поништењу поступка Изградња ППОВ Табанци у Зворнику

Набавка, уградња и одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Зворник

Набавка чамаца са опремом за потребе Службе цивилне заштите

2022

Одлука o избору трећепласираног понуђача „Hidrocom” д.о.о Зворник

Зимско одржавање градских улица и приградских насеља

Одлука о обустављању поступка Виа Вита

Изградња урбанистичког плана ширег урбаног подручју града Зворник

Услуге хватања и смјештаја паса луталица на подручју града Зворник

Израда елабората о процјенама ризика на радном мјесту и обука из области заштите од пожара у ПВЈ Зворник

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о избору другорангираног понуђача

Услуге мјерења квалитета ваздуха на подручју града Зворник

Реконструкција просторија за кухињу у ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ у Зворнику

Набавка, уградња и одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима на подручју града Зворника

Набавка услуга путем директног ТВ преноса емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику

Услуге узорковања и анализе земљишта

Набавка лиценце за програм „ESET Endpoint Protection Standard Antivirus““

Израда фасаде на објекту мјесне заједнице Глумина

Изнајмљивање бине, расвјете и озвучења за манифестацију „Зворничко љето 2022

Услуге ангажовања извођача Митра Мирића за манифестацију Зворничко љето 2022

Услуге ангажовања извођача за манифестацију Зворничко љето 2022

Извођење радова на доградњи котларнице у ОШ „Петар Кочић“ у Скочићу“

Реконструкција, асфалтирање, санација и изградња путева, улица, путне инфраструктуре и објеката, санација клизишта на путевима и уређење водотока

Набавка ватрогасног возила са надградњом и опремом

Одлука о набавци опреме за Цивилну заштиту

Oдлука о наставку поступка „Израда студије стања животне средине за депонију Тилић Ада“

Инсталација информационог система за кадровску евиденцију и обрачун личних примања и осталог дохотка

Санација и трасирање макадамских путева, израда обалоутврдних и потпорних зидова

Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник

Одлука о поништењу поступка „Набавка канцеларијског материјала и папира – ЛОТ2“

Набавка намирница за кориснике из пројекта народне кухиње

Одлука о избору другопласираног понуђача „ДУО Лујић“ д.о.о Зворник

Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2

Услуге умрежавања и линкова за потребе надзорних камера МУП-а Републике Српске

Извођење радова на реконструкцији мокрих чворова у фискултурној сали у ОШ „Вук Караџић“ у Роћевићу

Набавка опреме за потребе Службе професионалне ватрогасне јединице града Зворник

Услуге хватања и смјештаја паса луталица на подручју града Зворник

Oдлука о избору – Уређење зелених површина у граду Зворнику

Oдлука о наставку поступка јавне набавке (2)

Услуге мјерења и лабораторијског испитивања локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју града Зворник

Израда студије стања животне средине за депонију Тилић Ада

Реконструкција дијела пута Јеркићи – Делићи и асфалтирање пута у насељу Радаковац

Набавка, уградња, пуштање у рад и одржавање опреме за наплату и контролу паркирања у граду Зворнику

2021

Набавка опреме видео надзора у граду Зворнику

Набавка и монтажа опреме за нови објекат Центра за социјални рад у Зворнику

Одржавања јавне хигијене у граду Зворнику и приградским насељима Каракај и Дивич – Лот1 и Чишћење улица и одвоз смећа у насељу Козлук и утовар и одвоз смећа на путним правцима Пилица, Сапна, Црни Врх и Кушлат – Лот2

Асфалтирање пута у насељу Чоловник и паркинг простора у насељу Тулићи

Одлука о поништењу поступка -Израда студије стања животне средине за депонију Тилић Ада

Извођење додатних радова на изградњи канализационе мреже у насељу Брањево, у граду Зворнику

Изградња водоводног система, крак Локањ – Пилица

Извођење грађевинских радова на рушењу објекта и равњању терена код поште у Козлуку

Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2

Набавка топловодни цијеви, за ОШ „Петар Кочић“ у Козлуку.pdf

Набавка и одржавање веб географског информационог система

Изградња водоводног бунара за насеља Лупе, Хамзићи и Рамићи

Набавка услуга директног ТВ преноса емисије „Недељно поподне“ у граду Зворнику

Асфалтирање дионице локалног пута Чалишмани – Радића пут, Клиса – ЛОТ1 и Санација главног пута у МЗ Доња Каменица – ЛОТ2

Набавка нових тонера, мастила и рибона – Лот1 и Набавка канцеларијског материјала и папира – Лот2

Извођење унутрашњих радова у Дому здравља Зворник

Набавка артикала за потребе чајне кухиње и одржавање чистоће

Набавка антивирус програма ЕСЕТ НОД 32

Вршење услуга за одржавање програма Докунова и Финова за потребе Градске управе Зворник

Набавка и уградња столица за трибине Рекреативно-спортског центра у Зворнику

Набавка намјештаја и опреме за потребе амбуланте на Брањеву

Набавка и постављање павиљона у туристичком излетишту у Кисељаку

Набавка и уградња парковског мобилијара

Набавка блоковске робе, дизајнирање, графичка припрема и штампа промотивног материјала

Избор најповољније банке за кредитно задужење

Извођење фасадерских и лимарских радова на сали Основне школе „Вук Караџић“ у Роћевићу

Израда пројекта насипа на ријеци Дрини, од жељезног моста до ушћа ријеке Хоче у мјесту Каракај

Набавка ватрогасног возила са опремом

Набавка и постављање павиљона у туристичком излетишту у Кисељаку

Набавка горива и мазива за моторна возила Градске управе града Зворник

Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације на подручју града Зворник

Изградња заштитне ограде поред игралишта код Техничко-школског центра у Каракају

Извођење додатних радова на згради Дома здравља у Зворнику

Извођење додатних радова на доградњи амбуланте на Брањеву

Услуге узорковања и анализе земљишта

Уређење зелених површина у граду Зворнику

Извођење додатних радова на изградњи обалоутврде и платоа на обали ријеке Дрине у граду Зворник

Набавка информативних услуга путем телевизије – ЛОТ1 и Набавка информативних услуга путем радија – ЛОТ2

Израда пројектне документације за зграду Градске управе – ЛОТ1 и Израда пројектне документације – надоградња и доградња зграде Суда – ЛОТ2

Набавка чамаца и ронилачког одијела са опремом за потребе Службе цивилне заштите

Набавка ватрогасне опреме

 

2020

Oдлука о избору „Израда просторно планске документације – измјена дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворник

Изградња Дома културе у Каменици – фаза I

Извођење радова на изградњи одводног канализационог колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза I

Изградња канализационе мреже у насељу Брањево, у граду Зворнику

Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у насељу Тулићи, у МЗ Глумина

Реконструкција, асфалтирање и санација градских улица, локалних и некатегорисаних путева са санацијом и изградњом пратеће инфраструктуре и санацијом клизишта

Израда пројектне документације

Изградња водоводног система „Локањ – Пилица“ – l фаза

Извођење радова на изградњи одводног канализационог колектора за дио насеља Јардан, у граду Зворнику – фаза l

Одлука о поништењу поступка „Избор најповољније банке за кредитно задужење“

Реконструкција мокрих чворова у ОШ „Свети Сава“ у Зворнику

Набавка и монтажа кошева са конструкцијом

Извођење радова на доградњи амбуланте на Брањеву

Извођење накнадних радова на санацији моста краља Александра I Карађорђевића на ријеци Дрини у граду Зворнику

Асфалтирање дијела некатегорисаног пута у насељу Тулићи, у МЗ Глумина

Oдлука о избору – Набавка и испорука огревног дрвета у палети

Реконструкција дијела градске улице „Браће Југовић“ у Зворнику

 

 

Pin It on Pinterest

Share This