Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Спорт
СРЕДСТВА ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

 • Рјешење о регистрацији (ако није достављено у претходној години) (копија, надлежни суд)
 • План рада (оригинал, спортска организација)
 • Извјештај за претходну годину (оригинал, спортска организација)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

Одлука о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта града Зворника (Службени гласник Града Зворник, бр. 04/18).

ФИНАНСИРАЊЕ ЕКИПА И СПОРТИСТА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следеће прилоге:

 • Доказ о учешћу на међународним такмичењима, са назначеним екипама и појединцима који су остварили спортске резултате и стекли право учешћа
 • Доказ да је спортска организација или појединац остварио резултат-норму за учешће на међународним такмичењима
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

ФИНАНСИРАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следеће прилоге:

 • Доказ да су манифестација или турнир  традиционални,
 • Програм манифестације са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем и учесницима;
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећи прилог:

 • Програм манифестације или такмичења са садржајем, трошковима, временом одржавања, циљем и учесницима
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 60 ДАНА.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА

Извјештај се предаје у Шалтер сали Градске управе Зворник.

Образац за извјештај

НАРАТИВНИ ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА

Извјештај се предаје у Шалтер сали Градске управе Зворник.

УПИТНИК ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ

Попуњен упитник се предаје у Шалтер сали градске управе Зворник.

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА СПОРТСКИХ КЛУБОВА

Извјештај се предаје у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз извјештај потребно је приложити и сљедећа документа:

 • Наративни извјештај (оригинал, спортска организација)
 • Финансијски извјештај са доказима о новчаним трансакцијама (копије извода, рачуна, одлука и сл, организација, предузеће, банка)
 • Образац упитника

Pin It on Pinterest

Share This