Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » 
  7. Одјељење за стамбено-комуналне послове
  8.  » Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја
Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-238
Факс:056/232-221
Е-пошта: branko.jasic@gradzvornik.org
Начелник: Бранко Јашић

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја извршава законе, друге прописе и општа акта у оквиру права и дужности Града који се  односе на област стамбено-комуналне дјелатности и послове саобраћаја. У овом Одјељењу организују се послови из области заједничке и индивидуалне комуналне потрошње.

Заједничка комунална потрошња обухвата: изградњу и одржавање јавне расвјете, чишћење јавних површина у насељеним мјестима, одржавање, уређивање и опремање јавних, зелених и рекреативних површина, одржавање  јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,  дјелатност зоо хигијене.

Индивидуална комунална потрошња подразумијева: погребну и димњачарску дјелатост, производњу и испоруку воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода, производњу и испоруку топлотне енергије, збрињавање отпада из стамбених  и пословних простора, управљање јавним просторима за паркирање возила, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају, тржничку дјелатност.

У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја организовани су одсјеци:

Одсјек за имовинско-правне послове
Телефон: 056/232-241
Факс:056/232-221
Е-пошта: nenad.stankovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Ненад Станковић

Одсјек за инфраструктуре и екологије
Телефон: 056/232-223
Факс:056/232-221
Е-пошта: savo.mihajlovic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Саво Михајловић

Одсјек за послове саобраћаја и паркинг
Телефон: 056/490-902; 056/490-781
Факс:056/232-221
Е-пошта: bojan.stevanovic@gradzvornik.org
saobracajiparking@gradzvornik.org
Шеф  Одсјека: Бојан Стевановић

ПРОГРАМИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја предложило је, а Скупштина града Зворник на сједници одржаној 27. маја 2021. године усвојила је Програм заједничке комуналне потрошње за 2021. годину.

Pin It on Pinterest

Share This