Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Home
  2.  » 
  3. Скупштина Града
  4.  » О Скупштини града
О Скупштини града

Скупштина града Зворник има 31 одборника. Одборници се бирају на непосредним тајним изборима, у складу са Законом, на период од  четири године. Рад Скупштине града Зворник и свих њених тијела је јаван, а јавност се информише путем средстава јавног информисања, електронских и писаних медија, градске интернет странице.

Скупштина града је орган одлучивања и креирања политике града. Опширније о надлежностима Скупштине у документима.

Документи

  • Статут Града Зворник
  • Пословник рада Скупштине града Зворник

Pin It on Pinterest

Share This