Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градоначелник
  4.  » Замјеник градоначелника
Замјеник градоначелника

БОЈАН ИВАНОВИЋ, замјеник градоначелника града Зворник

Рођен: 03.11.1979. године у Зворнику
Образовање: Дипломирани економиста
Радно и политичко искуство: На мјесто замјеника градоначелника именован 2015. године, а од 2010. године био на мјесту начелника Одјељења за финансије у Градској управи града Зворник.

Скупштина града на приједлог градоначелника бира замјеника. Замјеник градоначелника извршава дужности које му повјери градоначелник града. Он замјењује градоначелника и дјелује у његово  име када је овај други одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

У случају престанка мандата градоначелника  прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, замјеник градоначелника обавља дужност градоначелника до избора новог градоначелника. Уколико замјеник градоначелника у случају из претходног става овог члана из било којих разлога буде спријечен да обавља дужност градоначелника или град нема замјеника градоначелника, Скупштина града ће изабрати вршиоца дужности замјеника градоначелника до избора градоначелника, у складу са Статутом и Пословником Скупштине. Замјеник градоначелника је професионално лице.