Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
SECAP

АКЦИОНИ ПЛАН ЕНЕРГЕТСКИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА (SECAP)

Акциони план енергетски одрживог развоја и климатских промјена (SECAP-Sustainable Energy and Climate Action Plan) је кључни документ који представља начин на који ће локалне власти допринијети реализацији конкретних активности које имају за циљ унапређење адаптацијских способности на локалном нивоу у односу на климатске промјене, као и напорима који се улажу за смањивање ефекта стаклене баште.

Овај План се темељи на референтном инвентару емисија и оцјењивањима ризика и изложености који садрже анализу тренутног стања. Поменути елементи служе као основа за утврђивање свеобухватног комплета радњи које локалне власти планирају извршити како би остварили циљеве за прилагођавање и ублажавање утицаја климатских промјена. У плану се користе резултати Референтног инвентара емисија са циљем идентификације најзначајнијих подручја у којима је могуће подузети конкретне акције и која дају највише потенцијала за достизање циљане редукције CO2 од стране локалних власти. План дефинише конкретне мјере редукције, као и временске оквире и одговорности, који ће дугорочну стратегију претворити у конкретне проведиве активности.

Примарно подручје дјеловања представљају програми и акције уштеде енергије у јавним зградама у власништву локалних власти које представљају значајне потрошаче енергије, нпр. за загријавање и освјетљавање. Поред тога, значајне мјере за редукцију кориштења енергије могу се постићи у другим услугама, као што су јавни превоз и јавна расвјета. Просторно планирање и организација система превоза су надлежност већине локалних и регионалних власти, у којима стратешко планирање и успостава енергетских стандарда који ће се поштивати при изградњи нових зграда могу значајно редуцирати кориштење енергије.

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама Града Зворника (SECAP) за период до 2030. године

Скупштина града Зворник на 36. редовној сједници, одржаној 29. септембра 2020. године донијела је Закључак о усвајању Акционог плана. 

Pin It on Pinterest

Share This