Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Статут

Статутом се уређују послови Града Зворник као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, њени акти и финансирање, учешће грађана у локалној самоуправи, њена сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену Статута и друга питања утврђена законом и овим Статутом.

СТАТУТ ГРАДА ЗВОРНИК

Град Зворник је основна територијална јединица локалне самоуправе, у којој њени грађани непосредно и преко својих слободно и демократски изабраних представника  учествују у остваривању својих заједничких интереса и у којој њени органи, у границама закона, регулишу и управљају јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва.  Сједиште града је у Зворнику.

Pin It on Pinterest

Share This