Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » 
  7. Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима
  8.  » Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима
Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/232-269
Факс: 056/232-221
Е-пошта: djoko.jankovic@gradzvornik.org
Начелник: Ђоко Јанковић

Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима задужена је за реализацију стратешких циљева Градске управе у управљању људским ресурсима, вођење Регистра запослених Градске управе праћење оцјењивања запослених, израда статистичких анализа у погледу квалификационе, старосне, социјалне и друге структуре запослених.

Ова Служба спроводи процедуре запошљавања у Градској управи као и програме обуке приправника и волонтера и полагања приправничког испита. Такође, припремање и пружање техничке помоћи у поступку утврђивања дисциплинске и материјалне одговорности запослених,успостављање и спровођење механизама праћења учинка рада запослених, замјене  одсутних и награђивања,вођење кадровске, односно персоналне евиденције запослених у Градској управи, израда појединачних аката у вези са запослењем, као и појединачних аката који се односе на права и обавезе запослених дио су надлежности Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима. У оквиру Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима образује се:

Одсјек за управљање људским ресурсима

Телефон: 056/232-254
Факс: 056/232-221
E-пошта: sladjana.tijanic@gradzvornik.org
Шеф Одсјека: Слађана Тијанић

Одсјек за информационе технологије

Телефон: 056/232-222
Факс: 056/232-221
E-пошта: 
Шеф Одсјека:

Радно вријеме сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова

Pin It on Pinterest

Share This