Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Откуп станова

 

Град Зворник даје у откуп станове који су у власништву Града, а врши контролу откупне цијене за остале станове, с тим да државне станове предузећа која су приватизована или која више не постоје даје у откуп Републичка дирекција за обнову и изградњу.

ЗА СТАНОВЕ КОЈИ СУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

Носилац станарског права дужан је да попуни прописане обрасце за откуп стана (купује их у књижарама) и да преда у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев се прилажу и следећи документи: 

  • Потврда од Основног суда да стан није у спору
  • Потврда од „Зворник стана“ о старости зграде и зони у којој се налази
  • Уговор о коришћењу стана, односно Уговор на основу којег је стекао станарско право
  • Рјешење о додјели стана
  • Кућну листу са личном картом за све чланове породице и изводе из матичне књиге рођених
  • Потврда о пребивалишту
  • Администартивна такса од 50 КМ (породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди ослобођењи су плаћања таксе), као и документа на основу којих остварује право на попусте
  • Потврду о радном стажу носиоца станарског права и брачног друга
  • Увјерење о учешћу у рату
  • Увјерење о радној обавези

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе израчунава цијену, попуњава регистарски лист и образац уговора који се од стране подносиоца захтјева и градоначелника потписује и овјерава у Основном суду и након тога могу да укњиже стан.

ЗА СТАНОВЕ КОЈИ НИСУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја врши контролу откупне цијене.

Носиоци станарског права за такве станове предају захтјев Републичкој дирекцији за обнову и изградњу у Бањалуци (прибавља се иста документација као и за станове који су у власништву Града). Дирекција надлежном одјељењу Градске управе доставља на контролу откупну цијену стана, односно на провјеру да ли је цијена у складу са Законом о откупу државних станова.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о приватизацији државних станова (Службени гласник Републике Српске бр. 118/11).

Рок за подношење захтјева за откуп државних станова истекао је 30. јуна 2020. године.

Pin It on Pinterest

Share This