Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Јавни паркинг
Повлашћена комунална такса за паркирање

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник у ул. Светог Саве б.124 или у просторијама Одсјека за послове саобраћаја и паркинг, ул. Светог Саве бр 56 (преко пута зграде Поште). Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

За физичко лице  – станар:

 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал) (МУП)
 • Потврду о регистрацији возила  (копија) (МУП)
 • Доказ о уплати
 • Образац захтјева

За правно лице и предузетника:

 • Потврду о власништву пословног простора или уговор о закупу (копија)
 • Потврду о регистрацији возила (копија) (МУП)
 • Рјешење о регистрацији правног лица или предузетника (овјерена копија) (Суд или Градска управа)
 • Доказ о уплати
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10)

Одлука о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику („Сл.гласник Града Зворник“, број: 11/21)
Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама (Сл.гласник Града Зворника бр 11/21 )

Претплатна такса за паркирање

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник у ул. Светог Саве бр. 124 или у просторијама Одсјека за послове саобраћаја и паркинг, ул. Светог Саве бр. 56 (преко пута зграде Поште). Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10)
Одлука о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику („Сл.гласник Града Зворник“, број: 11/21)
Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама (Сл.гласник Града Зворника бр 11/21 )

Резервација паркинг мјеста

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник у ул. Светог Саве бр. 124 или у просторијама Одсјека за послове саобраћаја и паркинг, ул. Светог Саве бр. 56 (преко пута зграде Поште). Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10)
Одлука о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику („Сл.гласник Града Зворник“, број: 11/21)
Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама (Сл.гласник Града Зворника бр 11/21 )

Ослобађање плаћања комуналне таксе за паркирање

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник у ул. Светог Саве бр. 124 или у просторијама Одсјека за послове саобраћаја и паркинг, ул. Светог Саве бр. 56 (преко пута зграде Поште). Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

Ратни војни инвалиди:

 • Увјерење о посједовању знака приступачности (оригинал) (МУП)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал) (МУП)
 • Потврду о регистрацији возила  (копија) (МУП)
 • Образац захтјева

Породице погинулих бораца ВРС:

 • Увјерење о праву на породичну инвалиднину (оригинал) (Градска управа Зворник-Одјељење за борачко инвалидску заштиту)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал) (МУП)
 • Потврду о регистрацији возила  (копија) (МУП)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник Републике Српске, број: 13/02, 87/07 и 50/10)
Одлука о паркирању на паркиралиштима у граду Зворнику („Сл.гласник Града Зворник“, број: 11/21)

ГРАД ЗВОРНИК - ПАРКИНГ АПЛИКАЦИЈА

У „Google play“ продавници доступна је апликација Град Зворник паркинг, преко које ће грађанима Зворника и посјетиоцима бити омогућено да плаћају паркирање на подручју Зворника.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zvornik.zvornikKorisnik1&pcampaignid=web_share

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This