Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Стручна служба Скупштине града
Стручна служба Скупштине града

Телефон: 056/232-245
Мобилни: 066/762-668
Е-пошта: zoran.djukanovic@gradzvornik.org
Секретар Скупштине града: Зоран Ђукановић

Стручна служба Скупштине града обавља стручне, административне, техничке и друге послове с циљем благовремене припреме и доставе материјала за сједнице Скупштине града и скупштинских радних тијела.

Стручна служба пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и дужности, организује и води записнике са сједница скупштинских радних тијела, прикупља, обрађује и доставља материјал за сједнице Скупштине, израђује записнике и снима аудио записе са сједница Скупштине те израђује и доставља одлуке, закључаке и друге акте које доноси Скупштина.

Стручна служба је задужена и за вођење Регистра мјесних заједница, обављање административних и стручних послова за потребе мјесних заједница и координацију рада мјесних заједница.

У Стручној служби се врши припрема и обрада материјала, као и објава Службеног гласника града Зворник.  Поред тога, Стручна служба пружа стручну и техничку помоћу Градској изборној комисији и обавља послове Центра за бирачки списак.

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Стручна служба Скупштине града Зворника у свом дјелокругу рада има сарадњу са мјесним заједницама.  Град има 61 мјесну заједницу, а списак председника и замјеника савјета мјесних заједница можете погледати овдје.

Pin It on Pinterest

Share This