Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Прекопавање јавних површина

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Ситуацију са уцртаном трасом (копија)
  • Одобрење за грађење код изградње нових инсталација (копија)
  • Сагласности (Телеком, Зворник стан, Електродистрибуција, органи за безбједност саобраћаја и др.) (копија)
  • Доказ о уплати градске комуналне таксе (оригинал)
  • Доказ о уплати градске адинистративне таксе у износу од 2,00 КМ (оригинал)
  • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о комуналним таксама (Службени гласник Републике Српске број: 4/12)
Одлука о комуналном реду на подручју града Зворник (Службени гласник града Зворник број: 3/18)
Одлука о комуналним таксама (Службени гласник града Зворника број: 13/17)

Pin It on Pinterest

Share This