Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Одјељење за инспекцијски надзор

Сједиште: Светог Саве 124
Телефон: 056/490-363
Факс: 056/232-221
Е-пошта: fahir.ferhatbegovic@gradzvornik.org
Начелник: Фахир Ферхатбеговић

У Одјељењу за инспекцијски надзор извршавају се закони, други прописи и општи акти  у оквиру права и дужности Града који се односе на област инспекцијског надзора. Одјељење врши инспекцијски надзор по принципу функционалне повезаности са Инспекторатом,  изузев послова који су законом стављени у надзор Републичке управе за инспекције, врши инспекцијски надзор над активностима као и над пословањем и поступањем правних лица и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката из надлежности.

Надлежности Одјељења су: тржишне инспекције, здравствене инспекције, ветеринарске инспекције, водне инспекције, пољопривредне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, саобраћајне инспекције, еколошке инспекције, инспекције хране и инспекције рада,спровођење управног и инспекцијског  поступка у пословима надзора, изрицање прекршајних налога, подношење прекршајних и кривичних пријава против прекршилаца/починилаца из надлежности инспекције,заступање Градске управе код Основног суда у прекршајном поступку, поступање по представкама за извршење инспекцијског надзора те достављање писаног обавјештења подносиоцима представки, доношење програма и планова у обављању инспекцијског надзора, вођење евиденције о обављеним инспекцијским надзорима.

Pin It on Pinterest

Share This