Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Заједнице етажних власника
УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Прије подношења захтјева заједница етажних власника дужна је да одржи оснивачку скупштину коју чини већина од укупног броја етажних власника, на којој доносе одлуке о оснивању, избору предсједника Скупштине заједнице и Управног одбора од пет чланова од којих је један предсједник.

Захтјеви и потребна документа предају се у Шалтер сали Градске управе Зворник. 

  • Захтјев за упис
  • Записник са оснивачке скупштине
  • Попуњени прописани обрасци (добијају у градској управи)
  • Такса од 30,00 КМ

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја доноси Рјешење о упису у регистар и регистарски лист. 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 15 ДАНА.

ПРОМЈЕНА ЛИЦА ЗА ЗАСТУПАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА

Прије подношења захтјева мора бити одржан састанак Скупштине етажних власника са натполовичном већином на коме ће бити изабрано ново руководство зграде.

  • Захтјев за промјену лица за заступање заједнице етажних власника
  • Овјерене одлуке о избору лица за заступање
  • Овјерени потписи лица изабраног/их за заступање
  • Такса од 5 КМ

Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја доноси Рјешење о промјени лица овлашћеног/их за заступање и регистарски лист.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о одржавању зграда (Службени гласник Републике Српске бр. 101/11);
Правилник о упису у регистар заједнице етажних власника (Службени гласник РС бр. 74/03).

Pin It on Pinterest

Share This