Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Јавне установе
Јавне установе
ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВОДИ ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности припрема годишњи сажетак извјештаја комуналних предузећа на подручју града Зворника. 

Извјештај за 2020. годину можете пронаћи овдје.

Извјештај за 2019. годину можете пронаћи овдје.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Каракај 146/A, 75400 Зворник
Тел/факс: 056-211-154, 212-020
Е-пошта: vodovodikomunalije@teol.net
Интернет страница: https://www.vodovodikomunalijezv.com/
Директор: Јован Томић

Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75%) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим спектром дјелатности, основано одлуком Скупштине општине Зворник. Послије неколико статусних промјена, 03. јула 2007. године добија садашње име – А.Д. „Водовод и комуналије“ Зворник. Основне дјелатности су прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада. Поред основних дјелатности, „Водовод и комуналије“ одржава и градско гробље, уређује плажу и шеталишта поред ријеке Дрине, пјешачке стазе према тврђави Стари град. Друштво запошљава око 150 радника.

Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије за 2020. годину. 

Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије за 2019. годину 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЗВОРНИК-СТАН“

Адреса: Светог Саве бб З-16, 75400 Зворник
Телефон: 056/210-049; 210-323
Фаx. 056/210-277
Е-пошта: zvornikstan@yahoo.com
Директор: Миодраг Јевтић

Предузеће Ј.П. .˝Зворник-стан˝ основано је 1994. године, док је 2005. године основано предузеће А.Д.˝Зворник-стан˝. Зворник-стан се бави дистрибуцијом и продајом горива дистрибутивном мрежом, производњом и снабдијевањем паром и топлом водом, одржавањем објеката високоградње, нискоградње и њихових дијелова, постављањем електричних инсталација и опреме, изолационим радовима, постављањем цијевних инсталација и цјевоводним транспортом.  У предузећу је запослено 55 радника.

Извјештај о раду јавног предузећа „Зворник стан“ за 2020. годину.

Извјештај о раду јавног предузећа „Зворник-стан“ за 2019. годину. 

ЈП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

ЈП “Регионална депонија” д.о.о.
Светог Саве бб, 75400 Зворник

Телефон: 056/232-365, 056/232 -367
Факс: 056/232-366
Директор: Александар Врачевић
Е-пошта: regdep.zv@teol.net; regdep.zv@gmail.com
Интернет страница: https://www.deponijazv.com

 

Регија коју чине општине Калесија, Власеница, Братунац, Сребреница, Сапна, Шековићи, Милићи, Осмаци и град Зворник 2009. године основале су међуопштинско вијеће и ушле у II Пројекат управљања отпадом. Јавно предузеће Регионална депонија регистровано је 03.02.2010. године и преузело је реализацију пројекта изградње регионалне санитарне депоније и њено управљање у раду. Учешће у оснивачком капиталу предузећа одређен је на основу броја становника:

Град Зворник 29 %
Општина Калесија 18 %
Општина Братунац 12%
Општина Сребреница 11 %
Општина Власеница 10 %
Општина Сапна 7 %
Општина Милићи 5 %
Општина Шековићи 5 %
Општина Осмаци 3 %

Извјештај о раду ЈП Регионална депонија за 2020. годину.

Извјештај о раду ЈП Регионална депонија за 2019. годину.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК

Адреса:  Симе Перића 1, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/211-100; 056/211-114
Е-пошта: domzdravlja@gmail.com
Директор: Радивоје Аћимовић

Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956. године у Зворнику је формиран Дом здравља који 1971. године прераста у Медицински центар Зворник. Године 1985. изграђена је зграда са додатних 6.000 m2 простора у којој се Дом здравља Зворник и данас налази.  Медицински центар је 2006. године подијељен на Дом здравља и Општу болницу. Дом здравља  Зворник је основан Одлуком Скупштине општине Зворник  01.06.2005. године.  Са примјеном система породичне медицине Дом здравља Зворник је почео 2007. године. У априлу 2014. године Дом здравља Зворник постао је једна од првих сертификованих здравствених установа у Републици Српској. У Дому здравља  запослено је 258 радника.

ЈАВНА УСТАНОВА ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА КИСЕЉАК

Адреса:  Кисељак бб, 75413 Козлук
Тел/факс: 056/391-006; 056/391-031
Е-пошта: judomzastaralica.kiseljak@gmail.com
Директор: Зоран Радосављевић

Јавна установа „Дом за старија лица“ Кисељак–Зворник основана је 17.02.2011. године,  а са радом је званично почела  25.05.2011. године. Установа располаже капацитетом од 47 мјеста, у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама у два објекта. Корисници у Установу долазе  на захтјев надлежног Центра за социјални рад, на захтјев сродника и на лични захтјев. У току смјештаја корисницима се пружају следеће услуге: смјештај, њега, исхрана, одржавање личне хигијене, здравствена заштита, културно-забавни живот и друштвене активности. У Дому је запослено 17 радника.

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Адреса:  Вука Караџића 120, 75 400 Зворник
Телефони: 056/214-020; 213-507; 210-582; 214-021
Е-пошта: czsr.zv@teol.net
Директор: Вукашин Николић

Центар за социјални рад Зворник је јавна установа социјалне заштите коју је основала Скупштина града за извршење послова и реализацију права утврђених Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Законом о дијечијој заштити и другим прописима ради пружања услуга социјалног рада на подручју града Зворник. Центар за социјални рад има двије основне дјелатности: дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом, дјелатност дневне бриге о дјеци и остала дјелатност социјалног рада без смјештаја. У Центру је запослено 13 радника.

ЈУ ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту основанa је 25.11.1996. године Одлуком Владе Републике Српске, број: 02-1322/96 од 25.11.1996. године као Јавни фонд за дјечију заштиту са сједиштем у Палама.

Пословница Зворник

Светог Саве 120
75400 Зворник

 Телефон: 055 490-526
                    055/216-041 локал 2135

Интернет страница: https://www.jfdz.org/sr

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“

Адреса:  Светог Саве 29,75400 Зворник
Тел/факс: 056/210- 552
Е-пошта: nasa.radost@yahoo.com
Директор: Вукомир Станковић

Установа је почела са радом 1964. године. Оснивач је била тадашња Скупштина општине Зворник. Као самостална организација под називом Дјечији вртић, али у саставу ОШ „Митар Трифуновић Учо“, ради све до 1991. године, када се издваја и постаје самостална установа под називом Дјечији вртић „Наша радост“. Рјешењем о регистрацији од дана 06.05.2014. године мијења назив у Јавну предшколску васпитно образовну установу. Дјечији вртић „Наша радост“ је установа од посебног друштвеног значаја за област бриге о дјеци.  Основне дјелатности су: предшколско образовање, дневна брига за дјецу предшколског узраста и дневна брига за ученике обухватајући дневну бригу дјеце са посебним потребама. Рад вртића је организован кроз цјелодневни и полудневни боравак, продужени боравак (школска дјеца), играонице и припремна одјељења. Укупан капацитет је смјештај 330 дјеце у два објекта. Укупан број запослених је 60, од чега су 37 васпитачи.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА

Адреса:  Симе Перића број 2, 75 400 Зворник
Телефон: 056/211- 112
Факс: 056/211-110
Е-пошта: bolnica@bolnicazvornik.com
Интернет страница: https://www.bolnicazvornik.com/
Директор: Иван Поповић

Прва болница у Зворнику за вријеме Аустро-Угарске окупације, подигнута је на Фетији за потребе војног гарнизона, али је служила и цивилном становништву до краја Првог свјетског рата. На иницијативу грађана, 1933. године  изграђена је нова зграда у којој су у почетку пружане само амбулантно-поликлиничке услуге. Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956. године у Зворнику је формиран Дом здравља који 1971. године прераста у Медицински центар Зворник. Године 1985. гради се зграда са додатних 6.000 mпростора. Медицински центар је 2006. године подјељен на Дом здравља и Општу Болницу Зворник. У установи је запослено 330 радника.

ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА

Адреса:  Светог Саве број 9, 75400 Зворник
Телефон: 056/211-234; 056/210-260
Факс: 070/311-690
Е-пошта: bibliozv@yahoo.com
Директор: Његосава Стјепановић

Народна библиотека и музејска збирка у Зворнику почела је да ради давне 1946. године,  представља спој традиционалног и модерног, чувар је знања и мост између прошлости и будућности.  Јавна установа Народна библиотека и музејска збирка Зворник смјештена је објекту Касина у центру града. Располаже са 70.000 наслова различитих стручних група. У оквиру библиотеке ради мултимедијална читаоница са 20 мјеста у којој се свакодневно могу прочитати дневна и недељна штампа. Стална етнографска и археолошка поставка музејске збирке, тематске изложбе, едукативни садржаји за све узрасте, бројне  књижевне и вечери поезије, дружење са познатим писцима и пјесницима чине цјелину у оквиру ове установе.  Установа запошљава 8 радника.

ЈАВНА УСТАНОВА „ДОМ ОМЛАДИНЕ“

Адреса:  Трг краља Петра I Карађорђевића 10, 75 400 Зворник
Телефон: 056/490-490, 490-491
Е-пошта: domomladine@gmail.com
Директор: Ђорђе Деурић

ЈУ „Дом омладине“ Зворник је јавна установа основана од Скупштине града Зворник са циљем да подстиче и афирмише креативно стваралаштво младих у области културе и да утиче на побољшање културног живота града. У Дому се организују: књижевне промоције, ликовне изложбе, концерти, позоришне представе, пројекције играних и документарних филмова, едукативне радионице, предавања и трибине. Зграда ЈУ “Дом омладине Зворник“ је тако конципирана да садржи различите просторије за различита културна, едукативна и забавна догађања. Састоји се из следећих цјелина: велика позоришна сала, мала кино сала, сала за конференције, играоница за дјецу, хол, дискотека. У установи је запослено шест радника.

ЈАВНА УСТАНОВА РЕКРЕАТИВНО–СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

Адреса:  Светог Саве бб, 75 400 Зворник
Тел/фаx: 056/210-675
Е-пошта: rsczv@teol.net
Директор: Владан Матић

Јавна установа Рекреативно-спортски центар „ЗВОРНИК“ основана је 1983. године као ООУР Спортски центар, касније као ОДП, ДП и ЈОДП Културно спортски центар „ЗВОРНИК“ а од 30.12.2008. године одлуком оснивача прелази у Јавну установу са садашњим називом. Основна дјелатност Установе је пружање услуга грађанима, спортским клубовима и другим лицима у области спорта и културе. Оснивач је Град Зворник са 100 посто капитала. ЈУ РСЦ има велику спортску дворану, пратеће просторије и опрему као и малу салу за тенис, мали фудбал, борилачке спортове и др. Спортска дворана нуди услуге тренинга, рекреације, концерата, приредби, сајмова, промоција и других догађаја. ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ запошљава 16 радника.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИК

Адреса:  Светог Саве 7, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/210-184
Е-пошта: tooz@teol.net
Директор: Ивана Ђокић-Милановић
Интернет страница: www.zvornikturizam.org

Туристичка организација града Зворник основана је Одлуком Скупштине града  01.06.2005. године, али је са радом званично почела 01.02.2008. године. Основни циљ Туристичке организације је промоција свих туристичких потенцијала и богатог културно – историјског насљеђа Зворника.  Посебан акценат стављен је на промоцију ријеке Дрине, средњевјековне тврђаве „Стари град“, заштићеног националног споменика и римског каменолома Дардагани. Туристичка организација се бави пословима везаним за прихват туриста и пружање свих неопходних  информација о туристичкој понуди града. Посредује  у пружању услуга у домаћој радиности и на тај начин директно утиче на побољшање квалитета услуга у туризму. Богато културно-историјско насљеђе олакшава Туристичкој организацији рад. Зворник, град на раскрсници путева, на границама држава, на путу путника је мјесто са богатом историјом. Град у коме су зидали тврђаве, цркве, џамије, бедеме, правили мостове. Зворник је град са капијом отвореном за госте. Туристичка организација запошљава четири радника.

Pin It on Pinterest

Share This