Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » Јавне установе
Јавне установе
ОБЈЕДИЊЕНИ ИЗВОДИ ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности припрема годишњи сажетак извјештаја комуналних предузећа на подручју града Зворника.

Извјештај за 2022. годину можете пронаћи овдје.
Извјештај за 2021. годину можете пронаћи овдје.
Извјештај за 2020. годину можете пронаћи овдје.
Извјештај за 2019. годину можете пронаћи овдје.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“

Адреса: Каракај 146/A, 75400 Зворник
Тел/факс: 056-211-154, 212-020
Е-пошта: vodovodikomunalije@teol.net
Интернет страница: https://www.vodovodikomunalijezv.com/
Директор: Јован Томић

Претеча данашњег акционарског друштва са већинским удјелом  државног капитала (око 75%) било је Комунално-грађевинско занатско предузеће „Младост“ са нешто ширим спектром дјелатности, основано одлуком Скупштине општине Зворник. Послије неколико статусних промјена, 03. јула 2007. године добија садашње име – А.Д. „Водовод и комуналије“ Зворник. Основне дјелатности су прикупљање, транспорт и дистрибуција воде за пиће, сакупљање, одвожење и одлагање чврстог комуналног отпада. Поред основних дјелатности, „Водовод и комуналије“ одржава и градско гробље, уређује плажу и шеталишта поред ријеке Дрине, пјешачке стазе према тврђави Стари град. Друштво запошљава око 150 радника.

Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије за 2022. годину.
Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије за 2021. годину.
Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије за 2020. годину.
Извјештај о пословању АД Водовод и комуналије за 2019. годину 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЗВОРНИК-СТАН“

Адреса: Светог Саве бб З-16, 75400 Зворник
Телефон: 056/210-049; 210-323
Факс: 056/210-277
Е-пошта: zvornikstan@yahoo.com
Интернет страница: www.zvornikstan.com 
Директор: Стево Савић
Е-пошта:direktor@zvornikstan.com

Предузеће Ј.П. ˝Зворник-стан˝ основано је 1994. године, док је 2005. године основано предузеће А.Д.˝Зворник-стан˝. Зворник-стан се бави дистрибуцијом и продајом горива дистрибутивном мрежом, производњом и снабдијевањем паром и топлом водом, одржавањем објеката високоградње, нискоградње и њихових дијелова, постављањем електричних инсталација и опреме, изолационим радовима, постављањем цијевних инсталација и цјевоводним транспортом.  У предузећу је запослено 55 радника.

Call центар Зворник стана: 

  • Пријава кварова или проблема са гријањем, испоруком гаса у периоду од 07-15 сати на телефон  056/420-131
  • Корисници који живе у стамбеним објектима којима се топлотна енергија испоручује из котларнице у З-16 могу  пријавити све сметње са гријањем у времену од 6.30-20.00 на број 065/523-075
  • Корисници који живе у стамбеним објектима којима се топлотна енергија испоручује из котларнице у Змајевцу могу  пријавити све сметње са гријањем у времену од 6.30-20.00 на број 065/523-786
  • Корисници који живе у стамбеним објектима којима се топлотна енергија испоручује из котларнице у Б-блоковима могу  пријавити све сметње са гријањем у времену од 6.30-20.00 на број 065/523-894

Извјештај о раду јавног предузећа „Зворник стан“ за 2022. годину. 
Извјештај о раду јавног предузећа „Зворник стан“ за 2021. годину. 
Извјештај о раду јавног предузећа „Зворник стан“ за 2020. годину.
Извјештај о раду јавног предузећа „Зворник-стан“ за 2019. годину. 

ЈП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА

ЈП “Регионална депонија” д.о.о.
Светог Саве бб, 75400 Зворник

Телефон: 056/232-365, 056/232 -367
Факс: 056/232-366
Директор: Александар Врачевић
Е-пошта: regdep.zv@teol.net; regdep.zv@gmail.com
Интернет страница: https://www.deponijazv.com

 

Регија коју чине општине Калесија, Власеница, Братунац, Сребреница, Сапна, Шековићи, Милићи, Осмаци и град Зворник 2009. године основале су међуопштинско вијеће и ушле у II Пројекат управљања отпадом. Јавно предузеће Регионална депонија регистровано је 03.02.2010. године и преузело је реализацију пројекта изградње регионалне санитарне депоније и њено управљање у раду. Учешће у оснивачком капиталу предузећа одређен је на основу броја становника:

Град Зворник 29 %
Општина Калесија 18 %
Општина Братунац 12%
Општина Сребреница 11 %
Општина Власеница 10 %
Општина Сапна 7 %
Општина Милићи 5 %
Општина Шековићи 5 %
Општина Осмаци 3 %

Извјештај о раду ЈП Регионална депонија за 2022. годину.
Извјештај о раду ЈП Регионална депонија за 2021. годину.
Извјештај о раду ЈП Регионална депонија за 2020. годину.
Извјештај о раду ЈП Регионална депонија за 2019. годину.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК

Адреса:  Симе Перића 1, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/211-100; 056/211-114
Е-пошта: domzdravlja@gmail.com
Директор: Радивоје Аћимовић

Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956. године у Зворнику је формиран Дом здравља који 1971. године прераста у Медицински центар Зворник. Године 1985. изграђена је зграда са додатних 6.000 m2 простора у којој се Дом здравља Зворник и данас налази.  Медицински центар је 2006. године подијељен на Дом здравља и Општу болницу. Дом здравља  Зворник је основан Одлуком Скупштине општине Зворник  01.06.2005. године.  Са примјеном система породичне медицине Дом здравља Зворник је почео 2007. године. У априлу 2014. године Дом здравља Зворник постао је једна од првих сертификованих здравствених установа у Републици Српској. У Дому здравља  запослено је 258 радника.

Извјештај о раду за 2022. годину. 

ЈАВНА УСТАНОВА ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА КИСЕЉАК

Адреса:  Кисељак бб, 75413 Козлук
Тел/факс: 056/391-006; 056/391-031
Е-пошта: judomzastaralica.kiseljak@gmail.com
Директор: Бошко Васић

Јавна установа „Дом за старија лица“ Кисељак–Зворник основана је 17.02.2011. године,  а са радом је званично почела  25.05.2011. године. Установа располаже капацитетом од 47 мјеста, у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама у два објекта. Корисници у Установу долазе  на захтјев надлежног Центра за социјални рад, на захтјев сродника и на лични захтјев. У току смјештаја корисницима се пружају следеће услуге: смјештај, њега, исхрана, одржавање личне хигијене, здравствена заштита, културно-забавни живот и друштвене активности. У Дому је запослено 17 радника.

Извјештај о раду за 2022. годину. 

ЈАВНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Адреса:  Вука Караџића 120, 75 400 Зворник
Телефони: 056/214-020; 213-507; 210-582; 214-021
Е-пошта: czsr.zv@teol.net
Директор: Иван Стевић

Центар за социјални рад Зворник је јавна установа социјалне заштите коју је основала Скупштина града за извршење послова и реализацију права утврђених Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Законом о дијечијој заштити и другим прописима ради пружања услуга социјалног рада на подручју града Зворник. Центар за социјални рад има двије основне дјелатности: дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом, дјелатност дневне бриге о дјеци и остала дјелатност социјалног рада без смјештаја. У Центру је запослено 13 радника.

Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад за 2021. годину. 
Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад за 2021. годину.

ЈУ ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

Јавна установа Јавни фонд за дјечију заштиту основанa је 25.11.1996. године Одлуком Владе Републике Српске, број: 02-1322/96 од 25.11.1996. године као Јавни фонд за дјечију заштиту са сједиштем у Палама.

Пословница Зворник

Светог Саве 120
75400 Зворник

 Телефон: 055 490-526
                    055/216-041 локал 2135

Интернет страница: https://www.jfdz.org/sr

ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“

Адреса:  Светог Саве 29,75400 Зворник
Тел/факс: 056/210- 552
Е-пошта: nasa.radost@yahoo.com
Директор: Вукомир Станковић

Установа је почела са радом 1964. године. Оснивач је била тадашња Скупштина општине Зворник. Као самостална организација под називом Дјечији вртић, али у саставу ОШ „Митар Трифуновић Учо“, ради све до 1991. године, када се издваја и постаје самостална установа под називом Дјечији вртић „Наша радост“. Рјешењем о регистрацији од дана 06.05.2014. године мијења назив у Јавну предшколску васпитно образовну установу. Дјечији вртић „Наша радост“ је установа од посебног друштвеног значаја за област бриге о дјеци.  Основне дјелатности су: предшколско образовање, дневна брига за дјецу предшколског узраста и дневна брига за ученике обухватајући дневну бригу дјеце са посебним потребама. Рад вртића је организован кроз цјелодневни и полудневни боравак, продужени боравак (школска дјеца), играонице и припремна одјељења. Укупан капацитет је смјештај 330 дјеце у два објекта. Укупан број запослених је 60, од чега су 37 васпитачи.

Извјештај о раду за 2021. годину. 
Извјештај о раду за 2022. годину. 

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА

Адреса:  Симе Перића број 2, 75 400 Зворник
Телефон: 056/211- 112
Факс: 056/211-110
Е-пошта: bolnica@bolnicazvornik.com
Интернет страница: https://www.bolnicazvornik.com/
Директор: Иван Поповић

Прва болница у Зворнику за вријеме Аустро-Угарске окупације, подигнута је на Фетији за потребе војног гарнизона, али је служила и цивилном становништву до краја Првог свјетског рата. На иницијативу грађана, 1933. године  изграђена је нова зграда у којој су у почетку пружане само амбулантно-поликлиничке услуге. Рјешењем Народног одбора среза Зворник 1956. године у Зворнику је формиран Дом здравља који 1971. године прераста у Медицински центар Зворник. Године 1985. гради се зграда са додатних 6.000 mпростора. Медицински центар је 2006. године подјељен на Дом здравља и Општу Болницу Зворник. У установи је запослено 330 радника.

ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈСКА ЗБИРКА

Адреса:  Светог Саве број 9, 75400 Зворник
Телефон: 056/211-234; 056/210-260
Факс: 070/311-690
Е-пошта: bibliozv@yahoo.com
Директор: Његосава Стјепановић

Народна библиотека и музејска збирка у Зворнику почела је да ради давне 1946. године,  представља спој традиционалног и модерног, чувар је знања и мост између прошлости и будућности.  Јавна установа Народна библиотека и музејска збирка Зворник смјештена је објекту Касина у центру града. Располаже са 70.000 наслова различитих стручних група. У оквиру библиотеке ради мултимедијална читаоница са 20 мјеста у којој се свакодневно могу прочитати дневна и недељна штампа. Стална етнографска и археолошка поставка музејске збирке, тематске изложбе, едукативни садржаји за све узрасте, бројне  књижевне и вечери поезије, дружење са познатим писцима и пјесницима чине цјелину у оквиру ове установе.  Установа запошљава 8 радника.

Извјештај о раду за 2021. годину.
Извјештај о раду за 2022. годину.

ЈАВНА УСТАНОВА „ДОМ ОМЛАДИНЕ“

Адреса:  Трг краља Петра I Карађорђевића 10, 75 400 Зворник
Телефон: 065/654-925
Е-пошта: djordjedeuric@gmail.com
Директор: Ђорђе Деурић

ЈУ „Дом омладине“ Зворник је јавна установа основана од Скупштине града Зворник са циљем да подстиче и афирмише креативно стваралаштво младих у области културе и да утиче на побољшање културног живота града. У Дому се организују: књижевне промоције, ликовне изложбе, концерти, позоришне представе, пројекције играних и документарних филмова, едукативне радионице, предавања и трибине. Зграда ЈУ “Дом омладине Зворник“ је тако конципирана да садржи различите просторије за различита културна, едукативна и забавна догађања. Састоји се из следећих цјелина: велика позоришна сала, мала кино сала, сала за конференције, играоница за дјецу, хол, дискотека. У установи је запослено шест радника.

Извјештај о раду са финансијским извјештајем ЈУ Дом омладине за 2021. годину.
Извјештај о раду са финансијским извјештајем ЈУ Дом омладине за 2022. годину.

ЈАВНА УСТАНОВА РЕКРЕАТИВНО–СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК

Адреса:  Светог Саве бб, 75 400 Зворник
Тел/фаx: 056/210-675
Е-пошта: bsavic78@yahoo.com
Директор: Владан Матић

Јавна установа Рекреативно-спортски центар „ЗВОРНИК“ основана је 1983. године као ООУР Спортски центар, касније као ОДП, ДП и ЈОДП Културно спортски центар „ЗВОРНИК“ а од 30.12.2008. године одлуком оснивача прелази у Јавну установу са садашњим називом. Основна дјелатност Установе је пружање услуга грађанима, спортским клубовима и другим лицима у области спорта и културе. Оснивач је Град Зворник са 100 посто капитала. ЈУ РСЦ има велику спортску дворану, пратеће просторије и опрему као и малу салу за тенис, мали фудбал, борилачке спортове и др. Спортска дворана нуди услуге тренинга, рекреације, концерата, приредби, сајмова, промоција и других догађаја. ЈУ РСЦ „ЗВОРНИК“ запошљава 16 радника.

Извјештај о раду ЈУ Рекреативно спортског центра Зворник за 2021. годину. 
Извјештај о раду ЈУ Рекреативно спортског центра Зворник за 2022. годину.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗВОРНИК

Адреса:  Светог Саве 7, 75400 Зворник
Тел/факс: 056/210-184
Е-пошта: tooz@teol.net
Директор: Ивана Ђокић-Милановић
Интернет страница: www.zvornikturizam.org

Туристичка организација града Зворник основана је Одлуком Скупштине града  01.06.2005. године, али је са радом званично почела 01.02.2008. године. Основни циљ Туристичке организације је промоција свих туристичких потенцијала и богатог културно – историјског насљеђа Зворника.  Посебан акценат стављен је на промоцију ријеке Дрине, средњевјековне тврђаве „Стари град“, заштићеног националног споменика и римског каменолома Дардагани. Туристичка организација се бави пословима везаним за прихват туриста и пружање свих неопходних  информација о туристичкој понуди града. Посредује  у пружању услуга у домаћој радиности и на тај начин директно утиче на побољшање квалитета услуга у туризму. Богато културно-историјско насљеђе олакшава Туристичкој организацији рад. Зворник, град на раскрсници путева, на границама држава, на путу путника је мјесто са богатом историјом. Град у коме су зидали тврђаве, цркве, џамије, бедеме, правили мостове. Зворник је град са капијом отвореном за госте. Туристичка организација запошљава четири радника.

Извјештај о раду Туристичке организације града Зворника за 2021. годину. 
Извјештај о раду Туристичке организације града Зворника за 2022. годину. 

Pin It on Pinterest

Share This