Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Конкурси
Пријава на јавни конкурс(за органе ЈЛС)
ЈАВНИ КОНКУРСИ 2024

1. Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једне процедуре асистиране репродукције – вантјелесне оплодње у 2024. години.

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносиоци су дужни доставити следећу документацију:

  • Увјерење о пребивалишту, за оба супружника,
  • Медицинску документацију којом доказују претходне покушаје асистиране репродукције,
  • Медицинску документацију којом доказују неопходност донације репродуктивног материјала,
  • Предрачун или рачун трошкова асистиране репродукције, односно донације репродуктивног материјала,
  • Фотокопију текућег рачуна.

2. Јавни К О Н К У Р С за (су)финансирање омладинских програма и пројеката у 2024. години и Допуна конкурса за (су)финансирање омладинских програма и пројеката

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносиоци су дужни доставити следећу документацију:

3. Јавни К О Н К У Р С за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација у 2024. години и Допуна конкурса за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација

 

Јавни оглас за избор и именовање једног члана Градске изборне комисије
Поновни Јавни конкурс за управне одборе
Конкурс за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација 2020
Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката 2020
Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста

Јавни позиви и конкурси

Pin It on Pinterest

Share This