Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Прописи

Поштовани посјетиоци,

На овој страници можете видјети законе и подзаконска акта који регулишу област просторног уређења, грађевинарства и екологије.

ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА

Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације

Такође, овдје је и листа важнијих одлука које је усвојила Скупштина града Зворник:

Одлука о одређивању градског грађевинског замљишта
Одлука о уређењу простора и градском грађевинском земљишту
Одлука о накнади стварних трошкова из области просторног уређења и грађења
Одлука о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене корисне површине стамбеног и пословног простора у 2019. години
Одлука о субвенцији трошкова у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката
Одлука о административним таксама Града Зворник

Pin It on Pinterest

Share This