Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Савјет за образовање и запошљавање града Зворника формиран је у јуну 2021. године и осигурава дјелотворно и ефикасно приближавање тржишта рада и образовног система.

Ово тијело које броји 19 чланова успостављено је у оквиру пројекта “Инкубатор пословних идеја у граду Зворнику” који се реализује у склопу Уговора о партнерству између Града Зворника и Инвестицијске фондације “Импакт” из Сарајева.

Циљ Градске управе јесте прилагођавање образовних профила потребама зворничког тржишта рада и привреде.

Савјет чинe представници Градске управе, Завода за запошљавање, образовних установа, привредног сектора, центара за преквалификацију и невладиних организација.

 

 

Одлука о оснивању Свјета за образовање и запошљавање града Зворника

Правилник о раду савјета за образовање и запошљавање

Акциони план образовања и запошљавања града Зворника за период 2021-2023. године.

Извјештај о реализацији Акционог плана образовања и запошљавања града Зворника за период 2021-2023. године.

Акциони план образовања и запошљавања града Зворника за период 2022-2024. године.