Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Otkup stanova
Grad Zvornik daje u otkup stanove koji su u vlasništvu Grada, a vrši kontrolu otkupne cijene za ostale stanove, s tim da državne stanove preduzeća koja su privatizovana ili koja više ne postoje daje u otkup Republička direkcija za obnovu i izgradnju.
ZA STANOVE KOJI SU U VLASNIŠTVU GRADA
Nosilac stanarskog prava dužan je da popuni propisane obrasce za otkup stana (kupuje ih u knjižarama) i da preda u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev se prilažu i sledeći dokumenti:

  • Potvrda od Osnovnog suda da stan nije u sporu
  • Potvrda od „Zvornik stana“ o starosti zgrade i zoni u kojoj se nalazi
  • Ugovor o korišćenju stana, odnosno Ugovor na osnovu kojeg je stekao stanarsko pravo
  • Rješenje o dodjeli stana
  • Kućnu listu sa ličnom kartom za sve članove porodice i izvode iz matične knjige rođenih
  • Potvrda o prebivalištu
  • Administartivna taksa od 50 KM (porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi oslobođenji su plaćanja takse), kao i dokumenta na osnovu kojih ostvaruje pravo na popuste
  • Potvrdu o radnom stažu nosioca stanarskog prava i bračnog druga
  • Uvjerenje o učešću u ratu
  • Uvjerenje o radnoj obavezi

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Gradske uprave izračunava cijenu, popunjava registarski list i obrazac ugovora koji se od strane podnosioca zahtjeva i gradonačelnika potpisuje i ovjerava u Osnovnom sudu i nakon toga mogu da uknjiže stan.

 

ZA STANOVE KOJI NISU U VLASNIŠTVU GRADA
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja vrši kontrolu otkupne cijene.

Nosioci stanarskog prava za takve stanove predaju zahtjev Republičkoj direkciji za obnovu i izgradnju u Banjaluci (pribavlja se ista dokumentacija kao i za stanove koji su u vlasništvu Grada). Direkcija nadležnom odjeljenju Gradske uprave dostavlja na kontrolu otkupnu cijenu stana, odnosno na provjeru da li je cijena u skladu sa Zakonom o otkupu državnih stanova.

ROK ZA RJEŠAVANJE JE 30 DANA.

Zakon o privatizaciji državnih stanova (Službeni glasnik Republike Srpske br. 118/11).

Rok za podnošenje zahtjeva za otkup državnih stanova istekao je 30. juna 2020. godine.

 

Pin It on Pinterest

Share This