Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Права жртава ратне тортуре
ИНВАЛИДНИНА

Подносилац захтјев за инвалиднину по основу статуса жртве ратне тортуре подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Личну карту (копија)
 • Расположиве доказе који се односе на тортуру и посљедице тортуре
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Подносилац захтјев за здравствену заштиту подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:  

 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење да нисам корисник пензије (оригинал; Фонд ПиО)
 • Увјерење да нисам власник некретнина (оригинал; РУ за геодетске и имовинско-правне послове)
 • Изјаву да се не налазим у радном односу (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење да се не налазим у евиденцији за запошљавање (оригинал; Завод за запошљавање)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Доказ да брачни друг нема право на здравствену заштиту ни по ком основу (оригинал/овјерена копија; Надлежни орган)
 • Увјерење о редовном школовању за дјецу старију од 18 година (оригинал; Школа/Факултет)
 • Здравствене књижице
 • Образац захтјева

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

 Закон о заштити цивилних жртава рата (Службени гласник Републике Српске, бр. 24/10).

 

Pin It on Pinterest

Share This