Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Prava žrtava ratne torture
INVALIDNINA
 

Podnosilac zahtjev za invalidninu po osnovu statusa žrtve ratne torture podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Ličnu kartu (kopija)
 • Raspoložive dokaze koji se odnose na torturu i posljedice torture
 • Obrazac zahtjeva 

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 30 DANA.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Podnosilac zahtjev za zdravstvenu zaštitu podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:  

 • Izjavu o zajedničkom domaćinstvu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da nisam korisnik penzije (original; Fond PiO)
 • Uvjerenje da nisam vlasnik nekretnina (original; RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove)
 • Izjavu da se ne nalazim u radnom odnosu (original; Gradska uprava)
 • Uvjerenje da se ne nalazim u evidenciji za zapošljavanje (original; Zavod za zapošljavanje)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih (original/ovjerena kopija; Matična služba)
 • Dokaz da bračni drug nema pravo na zdravstvenu zaštitu ni po kom osnovu (original/ovjerena kopija; Nadležni organ)
 • Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina (original; Škola/Fakultet)
 • Zdravstvene knjižice
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

 Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 24/10).

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This