Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Војна евиденција
НАЛАЗИ, МИШЉЕЊА И ОЦЈЕНЕ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА. 

 

УВЈЕРЕЊЕ О ВОЈНОМ АНГАЖОВАЊУ

Подносилац захтјев за увјерење о војном ангажовању подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Војну књижицу/дозволу за кретање/платну листу/реверс о задужењу оружја/_____ (овјерена копија; Надлежни орган)
  • Изјаву свједока (оригинал; Градска управа)
  • Образац захтјева 

НАПОМЕНА:

  • Подносилац захтјева уз захтјев доставља доказ под тачком 1, зависно чиме од побројаног доказује ангажовање у оружаним снагама.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 8 ДАНА.

УВЈЕРЕЊЕ О ОКОЛНОСТИМА РАЊАВАЊА

Подносилац захтјев за увјерење о околностима рањавања, повређивања и смрти подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

  • Медицинску документацију која потиче из периода када је рана/озљеда/повреда задобијена (овјерена копија; Медицинска установа)
  • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 8 ДАНА.

ОДЈАВА ИЗ ВОЈНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Подносилац захтјев за одјаву из војне евиденције подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА

ПРИЗНАЊЕ УЧЕШЋА У РАТУ

Подносилац захтјев за признавање учешћа у рату подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

  • Војну књижицу/дозволу за кретање/платну листу/реверс задужења оружја/_______. (овјерена копија; Надлежни орган)
  • Изјаву свједока (оригинал; Градска управа)
  • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This