Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Category: "Одјељење за борачко-инвалидску заштиту"

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Исправка грешке

Подносилац захтјев за исправку грешке у рјешењу подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Доказ о учињеној грешци Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 10...

Пресељење списа

Подносилац захтјев за пресељење списа подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Личну карту (овјерена копија, Градска управа) Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30...

Војна евиденција

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.  Упутство о садржају и начину вођења евиденције о лицима која су регулисала војну...

Допунска права

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа) Извод из матичне књиге умрлих (оригинал/овјерена копија; Матична служба) Рачун за...

Права жртава ратне тортуре

Подносилац захтјев за инвалиднину по основу статуса жртве ратне тортуре подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Личну карту (копија) Расположиве доказе који се односе на тортуру и посљедице тортуре Образац...

Права цивилних жртава рата

Подносилац захтјев за инвалиднину подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Увјерење о околностима под којим је наступило оштећење организма-записник о увиђају о околностима под којим је наступило оштећење...

Права ратних војних инвалида (РВИ)

Подносилац захтјев за инвалиднину подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Увјерење о околностима рањавања (оригинал/овјерена копија; Министарство рада и борачко-инвалидске заштите) Медицинску документацију...

Права бораца

Подносилац подноси захтјев за борачки додатак у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Рјешење о утврђивању права на пензију (овјерена копија; Фонд ПиО) Личну карту (овјерена копија; Градска управа) Пуномоћ у случају...

Права породица погинулих бораца

Признавање статуса и права на породичну инвалиднину, права на увећану породичну инвалиднину, права на посебно мјесечно примање, статуса породице погинулог борца без права на породичну инвалиднину. Подносилац захтјев за породичну инвалиднину подноси у Шалтер сали...

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Исправка грешке

Подносилац захтјев за исправку грешке у рјешењу подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Доказ о учињеној грешци Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 10...

Пресељење списа

Подносилац захтјев за пресељење списа подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Личну карту (овјерена копија, Градска управа) Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30...

Војна евиденција

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.  Упутство о садржају и начину вођења евиденције о лицима која су регулисала војну...

Допунска права

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа) Извод из матичне књиге умрлих (оригинал/овјерена копија; Матична служба) Рачун за...

Права жртава ратне тортуре

Подносилац захтјев за инвалиднину по основу статуса жртве ратне тортуре подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Личну карту (копија) Расположиве доказе који се односе на тортуру и посљедице тортуре Образац...

Права цивилних жртава рата

Подносилац захтјев за инвалиднину подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Увјерење о околностима под којим је наступило оштећење организма-записник о увиђају о околностима под којим је наступило оштећење...

Права ратних војних инвалида (РВИ)

Подносилац захтјев за инвалиднину подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Увјерење о околностима рањавања (оригинал/овјерена копија; Министарство рада и борачко-инвалидске заштите) Медицинску документацију...

Права бораца

Подносилац подноси захтјев за борачки додатак у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Рјешење о утврђивању права на пензију (овјерена копија; Фонд ПиО) Личну карту (овјерена копија; Градска управа) Пуномоћ у случају...

Права породица погинулих бораца

Признавање статуса и права на породичну инвалиднину, права на увећану породичну инвалиднину, права на посебно мјесечно примање, статуса породице погинулог борца без права на породичну инвалиднину. Подносилац захтјев за породичну инвалиднину подноси у Шалтер сали...

Pin It on Pinterest