Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Исправка грешке

ИСПРАВКА ГРЕШКЕ Подносилац захтјев за исправку грешке у рјешењу подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Доказ о учињеној грешци Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 10...

Пресељење списа

ПРЕСЕЉЕЊЕ СПИСА Подносилац захтјев за пресељење списа подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Личну карту (овјерена копија, Градска управа) Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30...

Војна евиденција

НАЛАЗИ, МИШЉЕЊА И ОЦЈЕНЕ Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Образац захтјева РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.  Упутство о садржају и начину вођења евиденције о лицима...

Допунска права

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ЗА ЛИЈЕКОВЕ, ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ПОГРЕБНУ ОПРЕМУ Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа) Извод из матичне...

Права жртава ратне тортуре

ИНВАЛИДНИНА Подносилац захтјев за инвалиднину по основу статуса жртве ратне тортуре подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Личну карту (копија) Расположиве доказе који се односе на тортуру и посљедице...

Pin It on Pinterest