Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Права цивилних жртава рата
ИНВАЛИДНИНА

Подносилац захтјев за утврђивање статуса цивилне жртве рата и права на цивилну личну инвалиднину/члана породице цивилне жртве рата и права на породичну цивилну инвалиднину/права на породичну цивилну инвалиднину послије смрти корисника цивилне личне инвалиднине подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о околностима под којим је наступило оштећење организма-записник о увиђају о околностима под којим је наступило оштећење организма (оригинал/овјерена копија; МУП-овјерена изјава у Градској управи)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал/Полицијска управа Зворник)
 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Медицинску документацију о лијечењу која датира најкасније до годину дана од дана настанка оштећења организма, односно од дана престанка околности под којима је оштећење настало (оригинал/овјерена копија; Медицинска установа)
 • Нову медицинску документацију (оригинал/овјерена копија; Медицинска установа)
 • Доказ да подносилац захтјева није остварио никаква права као цивилна жртва рата по прописима Федерације БиХ или по прописима неке од држава у окружењу (оригинал/овјерена копија; Кантонално министарство или надлежни орган)
 • Увјерење о држављанству Републике Српске (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о околностима под којима је наступила смрт/под којима је лице нестало, Записник о увиђају о околностима под којим је наступила смрт (оригинал/овјерена копија; оригинал/овјерена копија; МУП-Градска управа)
 • Извод из матичне књиге умрлих (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Увјерење о редовном школовањуза дјецу старију од 18 година (оригинал/овјерена копија; Школа-Факултет)
 • Изјаву о постојању чланова уже породице, односно родитеља-зависно од подносиоца захтјева (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева 

НАПОМЕНА:

 • Подносилац захтјева за утврђивање статуса цивилне жртве рата и права на цивилну личну инвалиднину уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем од 1 до 8.
 • Подносилац захтјева за утврђивање статуса члана породице цивилне жртве рата и права на породичну цивилну инвалиднину уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем 2, 3, 4, и 7 до 13.
 • Подносилац захтјева за утврђивање права на породичну цивилну инвалиднину послије смрти корисника цивилне личне инвалиднине уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 и 13.                                

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о заштити цивилних жртава рата (Службени гласник Републике Српске, бр. 24/10).

Pin It on Pinterest

Share This