Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Права бораца
КАТЕГОРИЗАЦИЈА

Подносилац захтјев за утврђивање статуса борца/послије смрти борца и разврставање у одговарајућу категорију/понављање поступка у предмету утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 1. Обавјештење о пребивалишту        (оригинал, МУП РС Зворник)
 2. Налаз, оцјену и мишљење војно љекарске комисије о правдању боловања   (овјерена копија, војно љекарска комисија)
 3. Рјешење о проглашењу неспособним за вршење војне дужности   (оригинал/овјерена копија, некадашњи секретаријат за народну одбрану)
 4. Извод из матичне књиге вјенчаних   (оригинал/овјерена копија, Одјељење за општу управу)
 5. Извод из матичне књиге умрлих        (оригинал/овјерена копија, Одјељење за општу управу)
 6. Увјерење о околностима заробљавања (оригинал/овјерена копија, Министарство рада и борачко инвалидске заштите или ВП)
 7. Образац захтјева

НАПОМЕНА: 

 • Подносилац захтјева за утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију, односно понављање поступка уз захтјев треба да приложи документа под редним бројевима од 1 до 3 и под бројем 6 уколико је борац био заробљен на вршењу војне дужности.
 • Подносилац захтјева за утврђивање статуса борца и разврставање у одговарајућу категорију послије смрти борца уз захтјев треба да приложи документа под редним бројевима од 1 до 5 и под бројем 6 уколико је борац био заробљен на вршењу војне дужности.

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ГОДИШЊИ БОРАЧКИ ДОДАТАК

Подносилац подноси захтјев за утврђивање права на борачки додатак/понављање поступка у предмету борачког додатка у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење о утврђивању права на пензију (овјерена копија; Фонд ПиО)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал, МУП РС Зворник)
 • Пуномоћ у случају немогућности личне предаје (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12,40/12);

Уредба о борачком додатку (Службени гласник Републике Српске, број: 52/13, 53/14,6/19).

МЈЕСЕЧНИ БОРАЧКИ ДОДАТАК (60)

Подносилац захтјев за утврђивање права на мјесечни борачки додатак за борце од I – V категорије са навршених 60 година живота/понављање поступка у предмету мјесечног борачког додатка подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење о утврђивању права на пензију-за пензионисане борце (овјерена копија; Фонд ПиО)
 •  Обавјештење о пребивалишту (оригинал, МУП РС Зворник)
 • Пуномоћ у случају немогућности личне предаје (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ПОСЕБНО МЈЕСЕЧНО ПРИМАЊЕ (65+)

Подносилац захтјев за утврђивање мјесечног новчаног примања за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал, МУП РС Зворник)
 • Рјешење о утврђеном статусу борца (Рјешење о категоризацији борца) (копија; Одјељење за борачко-инвалидску заштиту)
 • Увјерење о уплаћеном стажу осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату, 15 или више година (оригинал; Фонд ПиО Републике Српске)
 • Доказ-Изјаву да не остварује друга новчана примања осим мјесечног борачког додатка (оригинал; Градска управа-Правна помоћ)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12,40/12)

Одлука о одобравању пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање (Службени гласник Републике Српске, бр. 8/19)

ОДЛИКОВАЊЕ БОРАЦА

Подносилац захтјев за признавање права на новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца/одликованом борцу највећим одликовањем за војне заслуге у оружаној борби подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Орден-медаљу (оригинал/овјерена копија; Предсједник Републике Српске)
 • Изјаву о брачном статусу погинулог одликованог борца/изјава о томе да ли су родитељи погинулог одликованог борца живи (оригинал; Градска управа)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал, МУП РС Зворник)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

– Подносилац захтјева за новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем 1 и 2.
– Подносилац захтјева за новчану накнаду као одликованом борцу уз захтјев треба да приложи документ под редним бројем 1.

                    РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Подносилац захтјев за признавање права на здравствено осигурање издравствену заштиту борцу/војном инвалиду/кориснику породичне инвалиднине/кориснику посебног мјесечног примања подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Увјерење о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа/Одјељење за општу управу)
 • Увјерење да нисам корисник пензије (оригинал; Фонд ПиО)
 • Увјерење да није лице које обавља пољопривредну дјелатност као носилац комерцијалног  нити некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства (оригинал; АПИФ Зворник)
 • Изјаву да као одговорно лице у привредном друштву или другој организацији без заснивања радног односа прима накнаду (оригинал; Градска управа/Одјељење за општу управу)
 • Увјерење о приходима (оригинал; Пореска управа ПЈ Зворник)
 • Увјерење да се налази на евиденцији за запошљавање (оригинал; Завод за запошљавање)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал; Матична служба)
 • Доказ да брачни друг нема право на здравствену заштиту ни по ком основу (оригинал; зависно од доказа)
 • Увјерење  да нема здравствено осигурање (оригинал; Фонд здравственог осигурања)
 • Обавјештење о пребивалишту (оригинал;Полицијска управа Зворник)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This