Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Права бораца
ГОДИШЊИ БОРАЧКИ ДОДАТАК

Подносилац подноси захтјев за борачки додатак у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење о утврђивању права на пензију (овјерена копија; Фонд ПиО)
 • Личну карту (овјерена копија; Градска управа)
 • Пуномоћ у случају немогућности личне предаје (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12,40/12);

Уредба о борачком додатку (Службени гласник Републике Српске, број: 52/13, 53/14,6/19).

МЈЕСЕЧНИ БОРАЧКИ ДОДАТАК (60)

Подносилац захтјев за мјесечни борачки додатак за борце од I – V категорије до 60 година старости подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Рјешење о утврђивању права на пензију-за пензионисане борце (овјерена копија; Фонд ПиО)
 • Личну карту (овјерена копија; Градска управа)
 • Пуномоћ у случају немогућности личне предаје (оригинал; Градска управа)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ПОСЕБНО МЈЕСЕЧНО ПРИМАЊЕ (65+)

Подносилац захтјев за посебно мјесечно новчано примање за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Личну карту (овјерена копија; Градска управа)
 • Рјешење о утврђеном статусу борца (Рјешење о категоризацији борца) (копија; Одјељење за борачко-инвалидску заштиту)
 • Увјерење о уплаћеном стажу осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању по основу учешћа у рату, 15 или више година (оригинал; Фонд ПиО Републике Српске)
 • Доказ-Изјаву да не остварује друга новчана примања осим мјесечног борачког додатка (оригинал; Градска управа-Правна помоћ)
 • Образац захтјева 

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.

Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12,40/12)

Одлука о одобравању пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање (Службени гласник Републике Српске, бр. 8/19)

ОДЛИКОВАЊЕ БОРАЦА

Подносилац захтјев за новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца или  одликованог борца највећим одликовањем за војне заслуге у оружаној борби подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Орден-медаљу (оригинал/овјерена копија; Предсједник Републике Српске)
 • Изјаву о брачном статусу погинулог одликованог борца/изјава о томе да ли су родитељи погинулог одликованог борца живи (оригинал; Градска управа)
 • Личну карту (овјерена копија; Градска управа)
 • Образац захтјева

НАПОМЕНА:

– Подносилац захтјева за новчану накнаду по основу одликованог погинулог борца уз захтјев треба да приложи документа под редним бројем 1 и 2.
– Подносилац захтјева за новчану накнаду као одликованом борцу уз захтјев треба да приложи документ под редним бројем 1.

                    РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Подносилац захтјев за здравствену заштиту подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Изјаву о заједничком домаћинству (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење да није корисник пензије (оригинал/овјерена копија; Фонд ПиО)
 • Увјерење да није власник некретнина (оригинал/овјерена копија; РУ за геодетске и имовинско-правне послове)
 • Изјаву да није у радном односу (оригинал; Градска управа)
 • Увјерење да није на евиденцији за запошљавање (оригинал/овјерена копија; Завод за запошљавање)
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал/овјерена копија; Матична служба)
 • Доказ да брачни друг нема право на здравствену заштиту ни по ком основу (оригинал; зависно од доказа)
 • Увјерење о редовном школовању за дјецу старију од 18 година живота (оригинал; Школа/Факултет)
 • Здравствене књижице
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.