Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Пресељење списа
ПРЕСЕЉЕЊЕ СПИСА

Подносилац захтјев за пресељење списа подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 30 ДАНА.