Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik

Prava boraca

GODIŠNJI BORAČKI DODATAK Podnosilac podnosi zahtjev za borački dodatak u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Rješenje o utvrđivanju prava na penziju (ovjerena kopija; Fond PiO) Ličnu kartu (ovjerena kopija; Gradska...

Prava civilnih žrtava rata

INVALIDNINA Подносилац захтјев за инвалиднину подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Увјерење о околностима под којим је наступило оштећење организма-записник о увиђају о околностима под којим је наступило...

Pin It on Pinterest