Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Category: "Одјељење за стамбено-комуналне послове"

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Градско земљиште (лицитација, продаја, закуп)

Град Зворник доноси одлуку о располагању градским-грађевинским земљиштем. Постоји више модела располагања земљиштем и то: Продаја (лицитација и непосредна погодба) Замјена Закуп Скупштина града Зворник једина је надлежна да доноси одлуке о продаји, замјени, закупу или...

Одређивање кућног броја

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Посједовни лист (копија) (РГУ) Рјешење о оставинској расправи или купопродајни уговор (за промјену имена корисника) (копија) Доказ о уплати...

Експропријација

Експропријација је одузимање (потпуна) или ограничење (непотпуна) права власништва на непокретностима уз правичну накнаду које не може бити нижа од тржишне вриједности непокретности. Закон о експропријацији објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 112/06,...

Одложено плаћање ренте и накнаде трошкова за уређење градског-грађевинског земљишта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:      Локацијске услове (копија) (Одјељење за просторно уређење) Обрачун такси и накнада бр. (копија) (Одјељење за просторно уређење) Гаранцију банке...

Утврђивање накнаде за трошкове уређења за градско-грађевинско земљиште и ренте

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијски услови Главни пројекат објекта за који се подноси захтјев са извршеном ревизијом (оригинал) Потврду о регистрацији ЈИБ-а (копија) Уплату...

Постављање рекламних паноа

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове за рекламне паное више од 1m2 (на увид) (Одјељење за просторно уређење) Доказ о уплати градске комуналне таксе (до 1m2 –...

Заузимање јавне површине

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове за (љетње баште) бр. (на увид) (Одјељење за просторно уређење) Одобрење за рад (на увид) (Одјељење за привреду) Доказ о уплати...

Одјељење за стамбено-комуналне послове

Градско земљиште (лицитација, продаја, закуп)

Град Зворник доноси одлуку о располагању градским-грађевинским земљиштем. Постоји више модела располагања земљиштем и то: Продаја (лицитација и непосредна погодба) Замјена Закуп Скупштина града Зворник једина је надлежна да доноси одлуке о продаји, замјени, закупу или...

Одређивање кућног броја

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Посједовни лист (копија) (РГУ) Рјешење о оставинској расправи или купопродајни уговор (за промјену имена корисника) (копија) Доказ о уплати...

Експропријација

Експропријација је одузимање (потпуна) или ограничење (непотпуна) права власништва на непокретностима уз правичну накнаду које не може бити нижа од тржишне вриједности непокретности. Закон о експропријацији објављен у Службеном гласнику Републике Српске број: 112/06,...

Одложено плаћање ренте и накнаде трошкова за уређење градског-грађевинског земљишта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:      Локацијске услове (копија) (Одјељење за просторно уређење) Обрачун такси и накнада бр. (копија) (Одјељење за просторно уређење) Гаранцију банке...

Утврђивање накнаде за трошкове уређења за градско-грађевинско земљиште и ренте

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијски услови Главни пројекат објекта за који се подноси захтјев са извршеном ревизијом (оригинал) Потврду о регистрацији ЈИБ-а (копија) Уплату...

Постављање рекламних паноа

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове за рекламне паное више од 1m2 (на увид) (Одјељење за просторно уређење) Доказ о уплати градске комуналне таксе (до 1m2 –...

Заузимање јавне површине

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове за (љетње баште) бр. (на увид) (Одјељење за просторно уређење) Одобрење за рад (на увид) (Одјељење за привреду) Доказ о уплати...

Pin It on Pinterest