Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page

Zauzimanje javne površine

ZA PRAVNA LICA Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Lokacijske uslove za (ljetnje bašte) br. (na uvid) (Odjeljenje za prostorno uređenje) Odobrenje za rad (na uvid) (Odjeljenje za...

Postavljanje reklamnih panoa

ZA PRAVNA LICA Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave Zvornik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta: Lokacijske uslove za reklamne panoe više od 1m2 (na uvid) (Odjeljenje za prostorno uređenje) Dokaz o uplati gradske komunalne takse...

Eksproprijacija

Eksproprijacija je oduzimanje (potpuna) ili ograničenje (nepotpuna) prava vlasništva na nepokretnostima uz pravičnu naknadu koje ne može biti niža od tržišne vrijednosti nepokretnosti. Zakon o eksproprijaciji objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj:...

Određivanje kućnog broja

  Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Посједовни лист (копија) (РГУ) Рјешење о оставинској расправи или купопродајни уговор (за промјену имена корисника) (копија) Доказ о уплати...

Pin It on Pinterest