Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Социјална и здравствена заштита
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ТЕШКО МАТЕРИЈАЛНО СТАЊЕ

Захтјев за једнократну новчану помоћ за социјално угрожена лица се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа као доказе којима се оправдава подношење захтјева:

 • Увјерење о заједничком домаћинсту (кућна листа)
 • Увјерење да се подносилац захтјева налази на евиденцији бироа, као и и сви пунољетни чланови његовог домаћинства
 • Увјерење из школе, односно са факултета
 • Остала документа која поткрепљују тешко материјално стање

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈЕ 15 ДАНА.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ТРОШКОВЕ ЛИЈЕЧЕЊА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа као доказе којима се оправдава подношење захтјева:

 • Увјерење о заједничком домаћинсту (кућна листа)
 • Медицинску документацију
 • Увјерење да се подносилац захтјева налази на евиденцији бироа, као и и сви пунољетни чланови његовог домаћинства

  РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈЕ 15 ДАНА.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ТРОШКОВЕ САХРАНЕ НЕЗБРИНУТОГ ЛИЦА

Захтјев за једнократну новчану помоћ се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа као доказе којима се оправдава подношење захтјева:

 • Изјава да је подносилац захтјева снио трошкове сахране
 • Рачун за трошкове сахране
 • Рјешење Центра за социјални рад да је преминула особа била корисник социјалне-новчане помоћи
 • Умрли лист преминуле особе

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈЕ 15 ДАНА.

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

 • Копију личне карте (извод из МКР за малољетно лице)
 • Копију љекарске документације
 • Копију картице текућег рачуна
 • Образац захтјева

 РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 8 ДАНА

НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И УСМРЋИВАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

 • Копију личне карте
 • Извјештај Ветеринарске инспекције
 • Извјештај надлежне Ветеринарске станице
 • Доказ власништва над домаћим животињама
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 8 ДАНА

 

Pin It on Pinterest

Share This