Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Пољопривреда
ПРОМЈЕНА НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНО

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове или урбанистичко-техничке услове утврђене рјешењем надлежног органа за послове просторног уређења
 • Посједовни лист или лист непокретности
 • Административна такса 10 КМ
 • Копију катастарског плана или ажурну геодетску подлогу предмета обухвата,
 • ситуационо-локациону скицу парцеле
 • Доказ о правном основу за коришћење земљишта ( уколико инвеститор није власник пољопривредног земљишта )
 • Образац

У  поступку по захтјеву,  подносиоцу  ће посебним рјешењем бити утврђена обавеза плаћања новчане накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно, и након извршења исте, подносиоцу захтјева се издаје пољопривредна сагласност.

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и одређена документа у зависности од врсте подстицаја. 

Уз захтјев је потребно приложити и следећу документацију:

 • Доказе о власништву над товним јунадима или товним свињама, музним кравама односно стеоним јуницама, прасадима, као и доказе о инвестицији у садни материјал, или пластенике
 • Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокпију личне карте подносиоца захтјева

Уз захтјев је потребно приложити и следећу документацију:

 • Доказ о инвестицији (рачун о набавци садног материјала)
 • Декларацију о квалитету садног материјала
 • Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокопију личне карте подносиоца захтјева

Уз захтјев је потребно приложити и следећу документацију:

 • Доказ о инвестицији (рачун о набавци садног материјала)
 • Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокопију личне карте подносиоца захтјева

Уз захтјев је потребно приложити и следећу документацију:

 • Рјешење о упису у регистар пчелара и пчелињака Републике Српске образац 2б1
 • Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокпију личне карте подносиоца захтјева

Уз захтјев је потребно приложити и следећу документацију:

 • Доказ о инвестицији (рачун о набавци садног материјала)
 • Декларацију о квалитету садног материјала
 • Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокопију личне карте подносиоца захтјева

Уз захтјев је потребно приложити и следећу документацију:

 • Фотокопију сертификата органске производње издатог од надлежне сертификационе куће
 • Записник овлашћеног сертификационог тијела о заснованим површинама у систему органске биљне и воћарско-виноградарске производње
 • Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокопију личне карте подносиоца захтјева
 1. Награде најуспјешнијим пољопривредним произвођачима
 2. Организовање стручних предавања за пољопривреднике и посјета сајмовима пољопривреде и пчеларства
 3. Рефундирање трошкова газдинствима за анализу плодности земљишта
 4. Новчана помоћ пољопривредним газдинствима за штету у пољопривредној производњи.
  За овај посредни подстицај уз захтјев је потребно приложити:
  – Извјештај о насталој штети са процјењеним износом штете
  – Фотокопија текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
  – Фотокопија личне карте подносиоца захтјева

 

 

 1. Подстицај у изградњи капиталних објеката за организовање/проширивање пољопривредне производње. Уз захтјев је потребно приложити :
  – Копију грађевинске или употребне дозволе
  – Копије уплата, такси и других насталих трошкова којима се доказује улагање у инвестицију
  – Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
  – Фотокопију личне карте подносиоца захтјева
 2. Субвенција за набавку пластеника. Уз захтјев је потребно приложити :
  – Доказе о инвестицији за куповину и изградњу пластеника (пореска фактура са фискалним рачуном)
  – Фотокопију текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
  – Фотокопију личне карте подносиоца захтјева
 3. Суфинансирање донаторских пројеката у руралном развоју
 4.   Додјела пластеника у сарадњи са партнерским организацијама
  Коначна ранг листа корисника по пројекту „Економско оснаживање најрањивијих породица“
  Прелиминарна ранг листа за додјелу пластеника по пројекту „Економско оснаживање најрањивијих породица“
СМЈЕШТАЈ ПОКРЕТНОГ ПЧЕЛИЊАКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК

Захтјев за одобрење се подноси у шалтер сали Градске управе  Зворник. Уз попуњен захтјев потребно је приложити и следећа документа:

 • Аминистративна такса 12 КМ
 • Писана сагласност власника пољопривредног земљишта на којем ће бити смјештен покретни пчелињак
 • Увјерење о здравственом стању пчелињих друштава које се пребацују на нову локацију

 

УПИС У РЕГИСТАР

Регистрација пољопривредних газдинстава одређена је Законом о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06). Услови и начини уписа у регистар, као и вођење ригистра, дефинисани су Уредбом о регистрацији пољопривредних газдинстава.

Све неопходне информације можете пронаћи на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Servisi/Poslovanje/Pages/registracija_farmera.aspx

Pin It on Pinterest

Share This