Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Пољопривреда
ПРОМЈЕНА НАМЈЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНО

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијске услове или урбанистичко-техничке услове утврђене рјешењем надлежног органа за послове просторног уређења
 • Посједовни лист или лист непокретности
 • Административна такса 12 КМ
 • Копију катастарског плана или ажурну геодетску подлогу предмета обухвата,
 • ситуационо-локациону скицу парцеле
 • Доказ о правном основу за коришћење земљишта ( уколико инвеститор није власник пољопривредног земљишта )
 • Образац

У  поступку по захтјеву,  подносиоцу  ће посебним рјешењем бити утврђена обавеза плаћања новчане накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредно, и након извршења исте, подносиоцу захтјева се издаје пољопривредна сагласност.

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и одређена документа у зависности од врсте подстицаја. 

 • Доказе о власништву над товним јунадима или товним свињама, музним кравама односно стеоним јуницама, прасадима, као и доказе о инвестицији у садни материјал, или пластенике
 • Фотокопија текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокпија личне карте подносиоца захтјева

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

 • Рјешење о упису у регистар пчелара и пчелињака Републике Српске образац 2б1
 • Фотокопија текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокпија личне карте подносиоца захтјева

 • Копија грађевинске дозволе
 • Копија уплате градских такси и накнада
 • Фотокопија текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској
 • Фотокпија личне карте подносиоца захтјева
СМЈЕШТАЈ ПОКРЕТНОГ ПЧЕЛИЊАКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК

Захтјев за одобрење се подноси у шалтер сали Градске управе  Зворник. Уз попуњен захтјев потребно је приложити и следећа документа:

 • Аминистративна такса 12 КМ
 • Писана сагласност власника пољопривредног земљишта на којем ће бити смјештен покретни пчелињак
 • Увјерење о здравственом стању пчелињих друштава које се пребацују на нову локацију

 

УПИС У РЕГИСТАР

Регистрација пољопривредних газдинстава одређена је Законом о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06). Услови и начини уписа у регистар, као и вођење ригистра, дефинисани су Уредбом о регистрацији пољопривредних газдинстава.

Све неопходне информације можете пронаћи на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Servisi/Poslovanje/Pages/registracija_farmera.aspx

Pin It on Pinterest

Share This