Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Category: "Одјељење за привреду и друштвене дјелатности"

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Невладин сектор

Попуњене обрасце потребно је предати лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација“. Пријавни образац Финансијски образац Извјештај  РОК...

Спорт

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа: Рјешење о регистрацији (ако није достављено у претходној години) (копија, надлежни суд) План рада (оригинал, спортска организација) Извјештај за претходну годину...

Пронаталитетна политика

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа: Изводи из Матичне књиге рођених (за сву дјецу) Потврда о пребивалишту за оба родитеља Увјерење о заједничком домаћинству (кућна листа) Потврда о незапослености мајке...

Социјална и здравствена заштита

Захтјев за једнократну новчану помоћ за социјално угрожена лица се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа као доказе којима се оправдава подношење захтјева: Увјерење о заједничком домаћинсту (кућна листа) Увјерење да...

Образовање

Изјаву о подацима за остваривање права на субвенцију превоза ученика потребно је предати у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.12). Уз потписану изјаву потребно је предати и следећа документа: Увјерење о похађању школе за сву дјецу Увјерење са...

Туризам и угоститељство

Подносилац захтјев за категоризацију смјештаја врсте апартмана, соба за изнајмљивање или куће за одмор подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности код надлежног суда...

Пољопривреда

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове или урбанистичко-техничке услове утврђене рјешењем надлежног органа за послове просторног уређења Посједовни лист или лист...

Предузетништво

Позив за учешће на семинару „Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“ Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине и Градом Зворником, у оквиру Европске мреже предузетништва Републике...

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: 056/232-236 Факс: 056/232-221 Е-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Начелник: Дарко Стефановић У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који...

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Невладин сектор

Попуњене обрасце потребно је предати лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „за (су)финансирање програма и пројеката удружења грађана и фондација“. Пријавни образац Финансијски образац Извјештај  РОК...

Спорт

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа: Рјешење о регистрацији (ако није достављено у претходној години) (копија, надлежни суд) План рада (оригинал, спортска организација) Извјештај за претходну годину...

Пронаталитетна политика

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа: Изводи из Матичне књиге рођених (за сву дјецу) Потврда о пребивалишту за оба родитеља Увјерење о заједничком домаћинству (кућна листа) Потврда о незапослености мајке...

Социјална и здравствена заштита

Захтјев за једнократну новчану помоћ за социјално угрожена лица се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа као доказе којима се оправдава подношење захтјева: Увјерење о заједничком домаћинсту (кућна листа) Увјерење да...

Образовање

Изјаву о подацима за остваривање права на субвенцију превоза ученика потребно је предати у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.12). Уз потписану изјаву потребно је предати и следећа документа: Увјерење о похађању школе за сву дјецу Увјерење са...

Туризам и угоститељство

Подносилац захтјев за категоризацију смјештаја врсте апартмана, соба за изнајмљивање или куће за одмор подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Фотокопију рјешења о регистрацији дјелатности код надлежног суда...

Пољопривреда

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијске услове или урбанистичко-техничке услове утврђене рјешењем надлежног органа за послове просторног уређења Посједовни лист или лист...

Предузетништво

Позив за учешће на семинару „Потенцијал и заштита прехрамбених производа са географским поријеклом“ Развојна агенција Републике Српске у сарадњи са Агенцијом за безбједност хране Босне и Херцеговине и Градом Зворником, у оквиру Европске мреже предузетништва Републике...

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: 056/232-236 Факс: 056/232-221 Е-пошта: darko.stefanovic@gradzvornik.org Начелник: Дарко Стефановић У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који...