Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Невладин сектор

ПРОЈЕКТИ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, ФОНДАЦИЈА И ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА Попуњене обрасце потребно је предати лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „за (су)финансирање програма и пројеката удружења...

Спорт

СРЕДСТВА ЗА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа: Рјешење о регистрацији (ако није достављено у претходној години) (копија, надлежни суд) План рада (оригинал, спортска организација)...

Пронаталитетна политика

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЈЕТЕТА Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа: Изводи из Матичне књиге рођених (за сву дјецу) Копија личне карте за оба родитеља Потврда о пребивалишту за оба родитеља...

Социјална и здравствена заштита

ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ТЕШКО МАТЕРИЈАЛНО СТАЊЕ Захтјев за једнократну новчану помоћ за социјално угрожена лица се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа као доказе којима се оправдава подношење захтјева: Увјерење...

Образовање

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА Изјаву о подацима за остваривање права на субвенцију превоза ученика потребно је предати у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности (канцеларија бр.12). Уз потписану изјаву потребно је предати и следећа документа: Увјерење о похађању школе за сву...

Туризам и угоститељство

КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЈЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА Подносилац захтјев за категоризацију смјештаја врсте апартмана, соба за изнајмљивање или куће за одмор подноси у Шалтер сали Градске управе Зворник. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Фотокопију рјешења о...

Pin It on Pinterest