Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Пронаталитетна политика
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЈЕТЕТА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

Прворођено, другорођено, трећерођено и четврторођено дијете:

 • Изводи из Матичне књиге рођених (за сву дјецу) (Матична служба)
 • Потврда о пребивалишту за оба родитеља (Полицијска управа)
 • Увјерење о заједничком домаћинству (кућна листа) (Градска управа)
 • Потврда о незапослености или пореска картица за родитеља који је незапослен (само за прворођено и другорођено дијете) (Завод за запошљавање или Управа прихода)
 • Потврда из Центра за социјални рад (ако се ради о самохраном родитељу)
 • Картица текућег рачуна од подносиоца захтјева (Банка)

Породице изразито слабог материјалног стања са троје и више школске дјеце:

 • Потврда о пребивалишту за оба родитеља (Полицијска управа)
 • Увјерење о заједничком домаћинству (кућна листа) (Градска управа)
 • Потврда о незапослености или пореска картица за родитеља који је незапослен (само за прворођено и другорођено дијете) (Завод за запошљавање или Управа прихода)
 • Доказ о слабом материјалном стању или ванредним издацима за школовање дјеце (Центар за социјални рад и сл.)

Финансирање програма за подршку наталитета, заштите мајки и породиља:

 • Позитивна оцјена за пројекат да је од општег интереса за град Зворник (Град Зворник)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈЕ 15 ДАНА.

Правилник о једнократној новчаној помоћи за рођење дјетета
Измјене Правилника о једнократној новчаној помоћи за рођење дјетета
(Службени гласник Града Зворник бр. 16/21,1/22)

ВАНТЈЕЛЕСНА ОПЛОДЊА – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ АСИСТИРАНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ

Захтјев и потребна документа предају се лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „пријава на Јавни позив за суфинансирање процедуре вантјелесне оплодње“. Потребно је доставити:

 • Захтјев
 • Увјерење о пребивалишту
 • Предрачун/рачун трошкова вантјелесне оплодње
 • Фотокопију текућег рачуна
 • Медицинску документацију којом се доказује неопходност донације репродуктивног материјала

Захтјев се подноси по основу Јавног конкурса који расписује Градоначелник. Јавни конкурс је отворен до утрошка средстава, а најдуже до 30. новембра текуће године.

ПОНОСНА КАРТИЦА

Град Зворник потписао је Уговор о реализацији Пројекта „Пријатељи породице“ 3. маја 2023. године. Пројекат  омогућава да породице са троје и више дјеце, од којих је бар једно малољетно, добију „Поносну картицу РС“ којом остварују одређени попуст приликом плаћања роба и услуга код партнера пројекта. За остваривање овог права неопходна је следећа документација:

Пријавни образац

Образац за сагласност

– Лична карта (на увид)

Документација се предаје у Градској управи Зворник, канцеларија бр.12.

Позивно писмо градоначелника Зворника привредницима, предузетницима, јавним установама, организацијама и другим.

Pin It on Pinterest

Share This