Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Пронаталитетна политика
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЈЕТЕТА

Захтјев се подноси у Шалтер сали Градске управе. Уз захтјев је потребно предати и следећа документа:

  • Изводи из Матичне књиге рођених (за сву дјецу)
  • Потврда о пребивалишту за оба родитеља
  • Увјерење о заједничком домаћинству (кућна листа)
  • Потврда о незапослености мајке или овјерена   изјава да мајка није запослена (само за прворођено и другорођено дијете)
  • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА ЈЕ 15 ДАНА.

Правилник о једнократној новчаној помоћи за рођење дјетета (Службени гласник Града Зворник бр. 03/19)

ВАНТЈЕЛЕСНА ОПЛОДЊА – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЦЕДУРЕ АСИСТИРАНЕ РЕПРОДУКЦИЈЕ

Захтјев и потребна документа предају се лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „пријава на Јавни позив за суфинансирање процедуре вантјелесне оплодње“. Потребно је доставити:           

  • Захтјев
  • Фотокопију личне карте за оба супружника
  • Предрачун/рачун трошкова вантјелесне оплодње 
  • Фотокопију текућег рачуна 
  • Медицинску документацију којом се доказује неопходност донације репродуктивног материјала 

Захтјев се подноси по основу Јавног конкурса који расписује Градоначелник. Јавни конкурс је отворен до утрошка средстава, а најдуже до 30. новембра текуће године.