Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Pronatalitetna politika
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA

Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

Prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno i četvrtorođeno dijete:

 • Izvodi iz Matične knjige rođenih (za svu djecu) (Matična služba)
 • Potvrda o prebivalištu za oba roditelja (Policijska uprava)
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) (Gradska uprava)
 • Potvrda o nezaposlenosti ili poreska kartica za roditelja koji je nezaposlen (samo za prvorođeno i drugorođeno dijete) (Zavod za zapošljavanje ili Uprava prihoda)
 • Potvrda iz Centra za socijalni rad (ako se radi o samohranom roditelju)
 • Kartica tekućeg računa od podnosioca zahtjeva (Banka)

Porodice izrazito slabog materijalnog stanja sa troje i više školske djece:

 • Potvrda o prebivalištu za oba roditelja (Policijska uprava)
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) (Gradska uprava)
 • Potvrda o nezaposlenosti ili poreska kartica za roditelja koji je nezaposlen (samo za prvorođeno i drugorođeno dijete) (Zavod za zapošljavanje ili Uprava prihoda)
 • Dokaz o slabom materijalnom stanju ili vanrednim izdacima za školovanje djece (Centar za socijalni rad i sl.)

Finansiranje programa za podršku nataliteta, zaštite majki i porodilja:

 • Pozitivna ocjena za projekat da je od opšteg interesa za grad Zvornik (Grad Zvornik
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći za rođenje djeteta (Službeni glasnik Grada Zvornik br. 03/19)

 

VANTJELESNA OPLODNJA – SUFINANSIRANJE PROCEDURE ASISTIRANE REPRODUKCIJE

Захтјев и потребна документа предају се лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „пријава на Јавни позив за суфинансирање процедуре вантјелесне оплодње“. Потребно је доставити:           

 • Захтјев
 • Фотокопију личне карте за оба супружника
 • Предрачун/рачун трошкова вантјелесне оплодње 
 • Фотокопију текућег рачуна 
 • Медицинску документацију којом се доказује неопходност донације репродуктивног материјала 

Захтјев се подноси по основу Јавног конкурса који расписује Градоначелник. Јавни конкурс је отворен до утрошка средстава, а најдуже до 30. новембра текуће године.