Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Pronatalitetna politika
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA ROĐENJE DJETETA
Zahtjev se podnosi u Šalter sali Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno predati i sledeća dokumenta:

 • Izvodi iz Matične knjige rođenih (za svu djecu)
 • Kopija lične karte za oba roditelja
 • Potvrda o prebivalištu za oba roditelja
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista)
 • Potvrda o nezaposlenosti majke ili ovjerena   izjava da majka nije zaposlena (samo za prvorođeno i drugorođeno dijete)
 • Potvrda da pomoć nije ostvarena u mjestu rođenja (za djecu rođenu u drugoj lokalnoj samoupravi u BiH)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE PREDMETA JE 15 DANA.

Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći za rođenje djeteta (Službeni glasnik Grada Zvornik br. 03/19)

 

VANTJELESNA OPLODNJA – SUFINANSIRANJE PROCEDURE ASISTIRANE REPRODUKCIJE

Захтјев и потребна документа предају се лично у Шалтер сали Градске управе или путем поште на адресу Град Зворник, ул. Светог Саве 124, са назнаком „пријава на Јавни позив за суфинансирање процедуре вантјелесне оплодње“. Потребно је доставити:           

 • Захтјев
 • Фотокопију личне карте за оба супружника
 • Предрачун/рачун трошкова вантјелесне оплодње 
 • Фотокопију текућег рачуна 
 • Медицинску документацију којом се доказује неопходност донације репродуктивног материјала 

Захтјев се подноси по основу Јавног конкурса који расписује Градоначелник. Јавни конкурс је отворен до утрошка средстава, а најдуже до 30. новембра текуће године.

Pin It on Pinterest

Share This