Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Одобрење за грађење
ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ (ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА)

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Доказ о ријешеним имовинско-правним односима (ЗК уложак, посједовни лист, потврда о идентификацији парцеле или лист непокретности) (оригинал/овјерена копија, РУГИПП (катастар))
 • Техничка документација у три примјерка са ревизијом исте (три (3) оригинала, овлаштена Пројектантска кућа)
 • Путна сагласност (оригинал/овјерена копија, ЈП „Путеви РС“)
 • Електроенергетска сагласност (оригинал/овјерена копија, Електродистрибуција РЈ Зворник)
 • Комунална сагласност (оригинал/овјерена копија, АД „Водовод и комуналије“)
 • Водопривредна сагласност (оригинал/овјерена копија, ЈУ „Воде Српске“)
 • Еколошка дозвола (копија, Град Зворник)
 • Противпожарна сагласност (оригинал/овјерена копија, Полицијска управа Зворник)
 • Сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске (копија, Министарство здравља и социјалне заштите РС)
 • Сагласност Телекома (копија, Телекомуникације РС, АД Бањалука)
 • Доказ о плаћеним градским и републичким таксама и накнадама (оригинал, Град Зворник)
 • Пољопривредна сагласност (оригинал/овјерена копија, Град Зворник)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

НАКНАДНО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Доказ о праву својине (ЗК уложак, Посједовни лист, Потврда о идентификацији парцеле или Лист непокретности) (оригинал/овјерена копија, РУГИПП (катастар))
 • Техничка документација у три примјерка са ревизијом исте (три (3) оригинала, овлаштена Пројектантска кућа)
 • Путна сагласност-у случају да је предвиђено посебним законом (оригинал/овјерена копија, ЈП „Путеви РС“)
 • Електроенергетска сагласност (оригинал/овјерена копија, Електродистрибуција РЈ Зворник)
 • Комунална сагласност (оригинал/овјерена копија, АД „Водовод и комуналије“)
 • Водопривредна сагласност-у случају да је предвиђено посебним законом (оригинал/овјерена копија, ЈУ „Воде Српске“)
 • Еколошка дозвола-у случају да је предвиђено посебним законом (копија, Град Зворник)
 • Противпожарна сагласност-у случају да је предвиђено посебним законом (оригинал/овјерена копија, Полицијска управа Зворник)
 • Сагласност Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске – у случају да је предвиђено посебним законом (копија, Министарство здравља и социјалне заштите РС)
 • Сагласност Телекома (копија, Телекомуникације РС, АД Бањалука)
 • Доказ о плаћеним градским и републичким таксама и накнадама (оригинал, Град Зворник)
 • Пољопривредна сагласност (оригинал/овјерена копија, Град Зворник)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (“Службени гласник Републике Српске“, број: 62/18)

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАТУСУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

Све информације о статусу захтјева за издавање одобрења за градњу  странке могу добити:

 • лично у просторијама Одјељења за просторно уређење – Канцеларија за издавање грађевинских дозвола број 62;
 • путем телефона број 056/232-247 или
 • путем мејла gradjevinskedozvole@gradzvornik.org

Контакт особа: Данило Зекић.

Pin It on Pinterest

Share This