Grad Zvornik
Službena stranica Gradske uprave Zvornik
Select Page
Odobrenje za građenje
ODOBRENJE ZA GRAĐENJE (GRAĐEVINSKA DOZVOLA)
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (ZK uložak, posjedovni list, potvrda o identifikaciji parcele ili list nepokretnosti) (original/ovjerena kopija, RUGIPP (katastar))
 • Tehnička dokumentacija u tri primjerka sa revizijom iste (tri (3) originala, ovlaštena Projektantska kuća)
 • Putna saglasnost (original/ovjerena kopija, JP „Putevi RS“)
 • Elektroenergetska saglasnost (original/ovjerena kopija, Elektrodistribucija RJ Zvornik)
 • Komunalna saglasnost (original/ovjerena kopija, AD „Vodovod i komunalije“)
 • Vodoprivredna saglasnost (original/ovjerena kopija, JU „Vode Srpske“)
 • Ekološka dozvola (kopija, Grad Zvornik)
 • Protivpožarna saglasnost (original/ovjerena kopija, Policijska uprava Zvornik)
 • Saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske (kopija, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS)
 • Saglasnost Telekoma (kopija, Telekomunikacije RS, AD Banjaluka)
 • Dokaz o plaćenim gradskim i republičkim taksama i naknadama (original, Grad Zvornik)
 • Poljoprivredna saglasnost (original/ovjerena kopija, Grad Zvornik)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

 

NAKNADNO ODOBRENJE ZA IZGRAĐENI OBJEKAT
Podnosilac zahtjev podnosi u Šalter sali Gradske uprave grada Zvornik ili putem pošte na adresu Gradske uprave. Uz zahtjev je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • Dokaz o pravu svojine (ZK uložak, Posjedovni list, Potvrda o identifikaciji parcele ili List nepokretnosti) (original/ovjerena kopija, RUGIPP (katastar))
 • Tehnička dokumentacija u tri primjerka sa revizijom iste (tri (3) originala, ovlaštena Projektantska kuća)
 • Putna saglasnost-u slučaju da je predviđeno posebnim zakonom (original/ovjerena kopija, JP „Putevi RS“)
 • Elektroenergetska saglasnost (original/ovjerena kopija, Elektrodistribucija RJ Zvornik)
 • Komunalna saglasnost (original/ovjerena kopija, AD „Vodovod i komunalije“)
 • Vodoprivredna saglasnost-u slučaju da je predviđeno posebnim zakonom (original/ovjerena kopija, JU „Vode Srpske“)
 • Ekološka dozvola-u slučaju da je predviđeno posebnim zakonom (kopija, Grad Zvornik)
 • Protivpožarna saglasnost-u slučaju da je predviđeno posebnim zakonom (original/ovjerena kopija, Policijska uprava Zvornik)
 • Saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske – u slučaju da je predviđeno posebnim zakonom (kopija, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS)
 • Saglasnost Telekoma (kopija, Telekomunikacije RS, AD Banjaluka)
 • Dokaz o plaćenim gradskim i republičkim taksama i naknadama (original, Grad Zvornik)
 • Poljoprivredna saglasnost (original/ovjerena kopija, Grad Zvornik)
 • Obrazac zahtjeva

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG ZAHTJEVA JE 15 DANA.

Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 62/18)

 

KANCELARIJA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSIH DOZVOLA
Sve informacije o statusu zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole stranke mogu dobiti u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, u Kancelariji za izdavanje građevinskih dozvola broj 62.

Kontakt osoba: Danilo Zekić
Telefon: 056/232-247
E-pošta: gradjevinskedozvole@gradzvornik.org

 

Pin It on Pinterest

Share This