Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Исколчавање објекта
ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА - За правна лица

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа:

 • Локацијски услови
 • Ситуационо локациона скица
 • Одобрење за грађење
 • Пројектна документација на увид
 • Доказ о уплати трошкова (50,00 КМ), (ж.р.-5550060200165529; врста прихода-722521; шифра града-119; Б.О.-0119160)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА - За физичка лица

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: 

 • Локацијски услови
 • Ситуационо локациона скица
 • Одобрење за грађење
 • Пројектна документација на увид
 • Доказ о уплати трошкова (50,00 КМ), (ж.р.-5550060200165529; врста прихода-722521; шифра града-119; Б.О.-0119160)
 • Образац захтјева

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ЗАХТЈЕВА ЈЕ 15 ДАНА.

Pin It on Pinterest

Share This