Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu

Легализација објекта

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Орган јединице локалне самоуправе...

Изводи из просторно-планске документације

ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ПРОСТОРНО-ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ ЗАХТЈЕВА СТРАНКЕ Информације о важећој просторно-планској документацији на подручју града Зворника заинтересована физичка и правна лица могу добити: у Одјељењу за просторно уређење, канцеларија бр. 59; путем...

Исколчавање објекта

ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА - За правна лица Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијски услови Ситуационо локациона скица Одобрење за грађење...

Одобрење за грађење

ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ (ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА) Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Доказ о ријешеним имовинско-правним односима (ЗК уложак,...

Употребна дозвола

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА И УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Потврда о снимању објекта (оригинал/овјерена копија,...

Локацијски услови

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Копија катастарског плана (оригинал/овјерена копија; РУГИПП(катастар)) Доказ о...

Pin It on Pinterest