Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
  1. Почетна
  2.  » 
  3. Градска управа
  4.  » 
  5. Одјељења и службе
  6.  » Category: "Одјељење за просторно уређење"

Одјељење за просторно уређење

Легализација објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове...

Изводи из просторно-планске документације

Информације о важећој просторно-планској документацији на подручју града Зворника заинтересована физичка и правна лица могу добити: у Одјељењу за просторно уређење, канцеларија бр. 59; путем телефона бр. 056/232-249 или путем и-мејла prostorno@gradzvornik.org . Извод...

Исколчавање објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијски услови Ситуационо локациона скица Одобрење за грађење Пројектна документација на увид Доказ...

Одобрење за грађење

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Доказ о ријешеним имовинско-правним односима (ЗК уложак, посједовни лист, потврда о идентификацији...

Употребна дозвола

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Потврда о снимању објекта (оригинал/овјерена копија, РУГИПП (катастар)) Увјерење да је плаћена такса...

Локацијски услови

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Копија катастарског плана (оригинал/овјерена копија; РУГИПП(катастар)) Доказ о плаћеној накнади за...

Одјељење за просторно уређење

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: Факс: 056/232-200 E-mail: bosko.kojic@gradzvornik.org Начелник: Бошко Којић У Одјељењу за просторно уређење извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који се односе на област просторног уређења....

Одјељење за просторно уређење

Легализација објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Такса у износу од 2,00 КМ Образац захтјева Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове...

Изводи из просторно-планске документације

Информације о важећој просторно-планској документацији на подручју града Зворника заинтересована физичка и правна лица могу добити: у Одјељењу за просторно уређење, канцеларија бр. 59; путем телефона бр. 056/232-249 или путем и-мејла prostorno@gradzvornik.org . Извод...

Исколчавање објекта

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Локацијски услови Ситуационо локациона скица Одобрење за грађење Пројектна документација на увид Доказ...

Одобрење за грађење

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Доказ о ријешеним имовинско-правним односима (ЗК уложак, посједовни лист, потврда о идентификацији...

Употребна дозвола

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Потврда о снимању објекта (оригинал/овјерена копија, РУГИПП (катастар)) Увјерење да је плаћена такса...

Локацијски услови

Подносилац захтјев подноси у Шалтер сали Градске управе града Зворник или путем поште на адресу Градске управе. Уз захтјев је потребно приложити и следећа документа: Копија катастарског плана (оригинал/овјерена копија; РУГИПП(катастар)) Доказ о плаћеној накнади за...

Одјељење за просторно уређење

Сједиште: Светог Саве 124 Телефон: Факс: 056/232-200 E-mail: bosko.kojic@gradzvornik.org Начелник: Бошко Којић У Одјељењу за просторно уређење извршавају се закони, други прописи и општи акти у оквиру права и дужности Града који се односе на област просторног уређења....

Pin It on Pinterest