Град Зворник
Службена страница Градске управе Зворник
Izaberite stranicu
Матичар

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана, а воде се: матична књига рођених, матична књига држављана, матична књига вјенчаних и матична књига умрлих.

У матичне књиге уписују се чињенице рођења, држављанства, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промјене у вези с њима.

Све потребне информације у вези уписа новорођене дјеце у матичне књиге, односно све информације у вези уписа у матичне књиге и начина прибављања извода/увјерења из матичних књига могу добити путем телефона на следеће бројеве:

056/232-219 – Матична служба Зворник
056/310-281 – Мјесна канцеларија Козлук
056/393-054 – Мјесна канцеларија Пилица
056/395-015 – Мјесна канцеларија Дрињача
056/318-254 – Мјесна канцеларија Грбавци

За потребе информисања грађана, лакше и брже успостављање комуникације доступна је и адреса електронске поште: maticar@gradzvornik.org

Pin It on Pinterest

Share This